Skilj på stat och religion

Folkpartiet Liberalerna har tagit ställning emot etableringen av religiösa friskolor i Eskilstuna. Vi anser inte att det är rätt att med skattemedel och under skolplikt förmedla en viss religiös åskådning till omyndiga barn. Susanna Birgersson kallar i en signerad ledare 20/4 denna hållning för antiliberal.

21 april 2011 06:30

Liberalismen är en ideologi som strävar efter största möjliga frihet för den enskilda människan. Antiliberal måste då tolkas som motsatsen av detta.

Det som har varit vägledande i vårt beslut är barnens möjlighet till ett fritt och självständigt liv. Barn kan inte rimligen förväntas förstå skillnaden mellan när läraren förmedlar de kunskaper som finns i läroplanen och när hon eller han förmedlar religiösa budskap.

Birgerssons personliga erfarenheter av religiös skola är inte ett relevant argument. Personligen har jag till exempel gjort värnplikten och for inte illa av det. Det ursäktar inte det tvång jag blev utsatt för av staten.

Att vilja ha ett sekulärt samhälle där stat och religion är åtskilda är varken påtvingad ateism eller religionsfobi. Religionsfriheten ger var och en rätt att fritt utöva sin religion, men inte att få sin religion understödd av staten genom skattemedel och skolplikt.

Det finns gott om antiliberaler i världen. Allehanda totalitära och auktoritära strömningar vill det fria demokratiska samhället illa. Ska man anklaga Folkpartiet för att vara antiliberalt för att vi vill upprätthålla åtskillnaden mellan stat och religion bör det vara bättre underbyggt.

Niklas Frykman
Gruppledare Folkpartiet Liberalerna, Eskilstuna

SVAR: Nej, jag påstod inte att jag inte har tagit skada av min skolgång. Det är inte mitt argument. Däremot pekade jag på att det är möjligt att bedriva undervisning som uppmuntrar kritiskt tänkande och egna ställningstaganden även i en konfessionell skola. Det var ju det Frykman och Folkpartiet ifrågasatte.

Pluralism är en liberal grundtanke, alltså att det ges utrymme för flera motstridiga livsåskådningar. Frykman företräder majoritetens sekulära paradigm och anser att alla andra ska trängas undan till köksbordssfären.

Jag framhärdar i att det är ett antiliberalt förhållningssätt.

Susanna Birgersson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!