Vi vill driva samhället i borgerlig riktning

På ledarsidan den 23/8 kommenterar Alex Voronov min debattartikel (SVT Debatt, 19/8) om behovet av en svensk motsvarighet till Tea Party-rörelsen. Han väljer föga förvånande att tolka artikeln felaktigt. Vad jag efterlyser är en klassiskt borgerlig, oppositionell folkrörelse som kan kritisera regeringen utifrån ett borgerligt perspektiv. Det skulle behövas

25 augusti 2011 06:20

Sverige går mot åtta år av oavbrutet alliansstyre. Vi har en historisk möjlighet att föra Sverige i en tydligt mer borgerlig och frihetlig riktning, men effekten av detta arbete riskerar att urholkas då regeringen i alltför hög grad fokuserar på att förvalta välfärdsstaten i stället för att värna människorna, civilsamhället och näringslivet.

Det vore mycket olyckligt om Alliansens berättelse om det goda samhället slutade där. I stället bör mer aktiva grepp tas för att på allvar driva samhället i en mer borgerlig riktning, där ett tydligt ställningstagande för marknadsekonomi kombineras med en insikt om att samhällets viktigaste värden inte kan mätas i pengar. De stavas i stället frihet, ansvar, flit, gemenskap, medmänsklighet, förtroende och tillit. Vi måste helt enkelt föra hela debattklimatet i en mer borgerlig riktning. Det socialdemokratiska arvet ska inte längre tillåtas dominera det offentliga rummet.

Naturligtvis ska en önskan om en svensk folkrörelse ses i just en svensk kontext, ingenting annat. Voronov får ursäkta, men att efterfråga lägre skatter i världens näst högst beskattade land ser jag inte som särskilt kontroversiellt. Oavsett vilket kommer jag som ordförande för KDU att fortsätta föra fram de värderingar och den politik som vi tror på.

ARON MODIG

Förbundsordförande KDU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!