Media bidrar inte

Kurirens ledare skriver åter att det är fel att förhindra för personer som bär klädsel i krogmiljö som visar tillhörighet i kriminella nätverk. Argument om demokrati och praktiska svårigheter lyfts. Relevanta och kloka åsikter. Jag medger problemen, men förbudet är inte det väsentliga. Syftet är att bryta samhällets passivitet. Skapa debatt.

20 oktober 2011 06:51

Men var är tidningens bidrag för att Eskilstuna kommun inte ska vara en fristad för grova brottslingar? Knappar med budskapet ”Nu får det vara nog” när Statt brann räcker inte.

Lokalmedias granskning upphör när det handlar om personer som finns i kriminella nätverk. I andra kommuner har media visat mod och granskat också dem som valt att tillhöra 1-procentmiljön. De som anser sig stå över lagen. Kriminella som på sina kläder har ”1%” som märke, men också kan ha symbolen ”Filthy Few”. Symbolen för att ha dödat.

Media kritiserar, utan att bidra, medan folkvalda tar risker för ett samhälle där hot, utpressning och våld inte tillåts urholka demokratin. Media gör att det är lättare än det måste att vara organiserat kriminell. De i kriminella nätverk går utan granskning. Ett drömläge. Hur rimmar det med Kurirens demokratisyn?

Vi måste hjälpas åt. Sluta vara naiva. Mitt nästa steg är att bilda ett nätverk mellan kommuner som vill samarbeta mot ovälkomna etableringar. Vad blir Kurirens steg? Nya plastknappar?

Jimmy Jansson (S)
Ordförande i kommunstyrelsen, Eskilstuna

SVAR: Jimmy Jansson vill så oerhört mycket och önskar agera. Men han vet inte hur. Alltså famlar och fumlar han, och slår nu blint omkring sig i frustration.

Tidningens aktion efter Stattbranden – det som Jansson raljant kallar ”plastknappar” – gav Eskilstunaborna möjlighet att visa solidaritet med sin stad och med varandra, och på ett fredligt sätt ge utlopp för sin ilska. Nästa steg handlar i mycket om personligt ansvar, om avståndstagande från brottslighet bland annat genom att hjälpa polisen med tips och vittnesmål, vägra betala svart och inte köpa stöld- och smuggelgods.

Jimmy Janssons kritik mot tidningen är inte seriös. Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning skriver kontinuerligt om enprocentsmiljön i Sörmland. Men hur är det med Jansson egna insatser på området? De senaste tre årens facit: Nedtagning av en skylt utanför Hells Angels lokal samt en alkoholpolicy som åsidosätter yttrandefriheten och vars juridiska skärpa är på mellanstadienivå. Och nu ska Jansson exportera detta till andra kommuner. Vi är inte imponerade.

Ledarredaktionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!