Skolan mitt i byn

Folkomröstning är en lagstadgad möjlighet som finns när stora stora grupper i samhället vill höja sin röst i en för dem viktig fråga. Den är ett slags komplettering av den representativa demokratin för att skydda invånarna mot negativ centralstyrning.

1 december 2011 06:14

Vi moderater har inte velat neka den stora föräldragrupp som drivit folkomröstningskravet en sådan möjlighet. Vi anser att omorganisationsförslaget är djupt olyckligt. De flesta föräldrar jobbar i dag heltid eller mer – och pendlar ofta långt. Skolan ”mitt i byn” är en av de viktigaste byggstenarna för många föräldrar och barn i vår kommun, för att få vardagslivet att gå ihop.

Vi ser nu att folkomröstningen kommer att bli en svår och utdragen process. När den kan komma till skott kommer omorganisationen redan att vara genomförd.

Tidigt har jag som oppositionsråd försökt att lösa upp knutarna med Fredrik Lundgren (ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden) och hitta en bättre lösning, utan något gehör från hans sida.

Vi moderater är fortfarande beredda att diskutera frågan med majoriteten för att finna en väg som inte slår sönder alla dessa familjers vardagsliv. Kraften i folkuppropet skall inte negligeras!

Maria von Betzeen (M)
Oppositionsråd, Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!