Vårt förtroende för Jens Persson är obrutet

Med anledning av tidningens ledare tisdag 20/12 vill vi från Centerpartiets fullmäktigegrupp i Strängnäs tydligt klargöra att vårt förtroende för Jens Persson, liksom för kommunchef Peter Lundberg, är starkt och obrutet.

30 december 2011 11:39

Det är trots allt mänskligt att göra misstag. Viktigt är emellertid att rätta till och lära av de fel som begåtts.

Vår uppfattning är att ingen person haft nackdel av vad som skett. Inte heller har kommunen lidit ekonomisk skada. Allt har genomförts för kommunens bästa.

Både Jens Persson som ledare för en väl fungerande politisk majoritet och Peter Lundberg som ledare för kommunens alla kompetenta medarbetare arbetar framåtriktat och har kommunens bästa för sina ögon.

Vi vill nu vända blad och blicka framåt mot möjligheter och beslut som gör vår fantastiska kommun än bättre att leva och bo i.

Därmed önskar vi alla kommunens invånare, all personal och alla politiker ett riktigt Gott Nytt År!

Marianne Andersson

Torgny Jonsson

Tomas Fors

Anne-Christine Andersson

Hugo Rundberg

Mia Nerby

Anton Nordström

Kjell Fors

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!