Ett alternativ i Strängnäs

Alex Voronov har helt rätt i att det socialdemokratiska styret i Strängnäs inte levererat någon lösning på Strängnäs problem, situationen har tvärtom förvärrats. Skatterna har höjts kraftigt, så har även skuldbördan, däremot har resurserna för undervisning rasat till botten.

26 juli 2010 09:35

Men Voronov får det att låta som om det saknas en opposition och ett valbart alternativ till den socialdemokratiska politiken. M, KD och SP minskar i vår skuggbudget utdelningen från Sevab, och vår plan är att helt ta bort den. Att resultatet även i vår budget är lågt beror på att 2011 sannolikt är decenniets tuffaste år vad gäller skatteintäkterna som därefter, på grund av konjunkturernas återhämtning och Anders Borgs kloka politik, beräknas öka.

Att vända den katastrofala utvecklingen i Strängnäs kommun låter sig inte göras på en ny mandatperiods första år, det krävs ett träget och oglamoröst gnetande under ett flertal år för att vända den nedåtgående spiralen. Varken undertecknad eller någon annan i oppositionen är trollkonstnär! Under en följd av år måste nyinvesteringar hållas stramt, omotiverad kommunal egendom försäljas, Thomasgymnasiets problem lösas och ledningen på varje enhet måste ha ekonomin i ryggmärgen. Vi bör också i högre grad konkurrensutsätta kommunal verksamhet, likaså använda incitament inom de kommunala enheterna för att hålla nere kringkostnader.

Och varför måste vi göra detta, för alla inblandade så tuffa arbete? Jo, vi måste försvara och på sikt utveckla vår omsorg, och vi måste återskapa rimliga resurser till skolornas undervisning. Vad har vi annars för en framtid?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa