De dubbla stolarnas dilemma

”Kan vilken enskild verksamhet som helst räkna med kommunalt stöd när den inte klarar sin ekonomi? Eller gäller det bara verksamhet med toppolitiker i ledningen? Dessa planer och Tord Tjernströms (S) dubbla stolar påminner allt för mycket om de ökända intressekonflikterna runt Europaskolan 2007 som Socialdemokraterna kritiserade så hårt i opposition.”

9 november 2010 06:30

Dessa frågor och funderingar hade ledarredaktionen på Eskilstuna-Kuriren på ledarsidan den 3 november. Så vitt vi kan se har inte vare sig Tord Tjernström (S) eller något annat kommunalråd velat bemöda sig om att reda ut dessa angelägna frågor. Skandalen kring Europaskolan var känslig och ifrågasatt och det med rätta. Socialdemokraternas Lotta Grönblad kallade till exempel det hela för ”korruption”.

Vad skall då det här förfarandet kallas? Det socialdemokratiska kommunalrådet Tord Tjernström skriver på Facebook den 27 september 2010: ”Nu känns det som om ingen vill rädda Folkets hus annat än på Facebook, praktiska lösningar saknas. Ser nu fram mot ett positivt svar från Strängnäs fastighets AB så vi kan sätta oss ner och förhandla. En epok är på väg i graven.” Samma Tord Tjernström säger till tidningen den 4 november att han inte har varit med i majoritetsförhandlingarna. Så kanske är fallet. Men, samtidigt finns Tord Tjernströms entusiastiska kamp för att rädda Folkets Hus i Åker väl dokumenterat.

Det väcker än en gång frågan huruvida det är lämpligt att sitta på dubbla stolar när man är i maktposition. Den viktigaste frågan är dock huruvida kommunen skall äga och driva en lokal, som är så starkt förknippad med ett enskilt politiskt parti? En kommun som redan i dag har för mycket lokaler och därför har anställt en lokalsamordnare för att hantera det stora och dyra lokalbeståndet. Det är många frågor som kräver tydliga svar avseende de dubbla stolarnas dilemma och framför allt för att undvika misstankar om korruption.

Margit Urtegård
Jan Eriksson

Kommunfullmäktigeledamöter för Strängnäspartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa