Vår tolkning håller

Det är förstås alltid frestande att försöka angripa Medierna genom att hålla vår roll som granskare av journalistik emot oss så snart man inte håller med om en tolkning vi gjort i vår egen rapportering.

24 mars 2011 06:57

Men när Alex Voronov, politisk redaktör på Eskilstuna-Kuriren, rider ut till försvar för koncernkollegan Södermanlands Nyheters hantering av det som kallats Arvodesaffären i Landstinget Sörmland, faller detta grepp platt i avsaknad på konkreta argument för att vi skulle ha felat.

Voronovs enda konkreta invändning gäller hur vi refererat uttalandet från sex av landstingsfullmäktiges åtta partier. Han menar att det är ryckt ur sitt sammanhang. Men samtidigt tvingas han konstatera att det inte är kopplat till någon ”direkt anklagelse” – men det är alltså kopplat indirekt till en anklagelse om kampanjjournalistik. Den kopplingen syns tydligt i sexpartiuttalandet, där man på flera ställen berör medierapporteringen och dess negativa effekter. Att tolka detta som en reaktion mot det vi redan tidigare beskrivit som kampanjjournalistik är helt rimligt.

Att sedan Kristdemokraternas gruppledare och moderate gruppledaren Magnus Leivik (som tillsammans med SN:s reporter tackats i en nästan uppviglande insändare i SN) plockas in för att underbygga Voronovs anklagelse mot oss imponerar inte – ingen väntar sig väl att de ska missa tillfället att få hem en poäng. Att be Leivik tolka vad som är meningen bakom en text han inte ställt sig bakom blir särskilt löjligt.

Lars Truedson
Martin Wicklin
Medierna i P1, Sveriges Radio

SVAR: Programmet Medierna beskriver i inslaget den 12 mars Södermanlands Nyheters bevakning av arvodesaffären som ”hetskampanj” och ”häxjakt” samt hävdar att tidningen är ute efter att avsätta landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren. Till stöd för det anförs två insändare, en formulering i en nyhetsartikel – ”dold agenda” – och uttalanden från Kullgren själv. Olovligt svag grund för sådana anklagelser, menar jag. Truedson och Wicklin har inget svar.

När det gäller det partiuttalande som citerades i sändningen den 19 mars är fakta följande: 1. Ordet kampanjjournalistik finns inte där. 2. Åtminstone ett parti som skrivit under, KD, delar inte Mediernas tolkning av budskapet. 3. Eftersom Moderaterna inte finns bland undertecknarna är formuleringen ”samtliga partier med undantag för Sverigedemokraterna” direkt felaktig.

Det sista hade Medierna ännu i går inte rättat på sin hemsida. De programansvariga beklagar det heller inte i sitt svar här. Och när jag ger Moderaterna möjlighet att offentligt dementera det felaktiga påståendet kallas det ”löjligt” av Truedson och Wicklin. De borde ta sitt journalistiska uppdrag på lite större allvar.

Alex Voronov

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!