Fristaden är en vision

11 maj 2011 06:40

Svar på insändare ”Fristad – en flummig slogan” i Eskilstuna-Kuriren den 9/5.

Signaturen Kvalitetsgranskare menar att den stolta fristaden är en flummig slogan.

Eskilstuna – den stolta Fristaden är namnet på Eskilstunas vision. Visionen är tänkt att tjäna som långsiktig ledstjärna för hur vi vill att Eskilstuna som stad och den kommunala organisationen, servicen och tjänsterna ska vara år 2020.

En vision för en stad bör vara unik, sticka ut och skilja sig från andra städers visioner och slogans. Det historiska fristadsbegreppet är verkligen unikt och något som vi Eskilstunabor kan vara stolta över.

År 1771 blev vi den första och enda stad där människor fritt fick bedriva verksamhet utan att tillhöra ett skrå och här rådde också tullfrihet. Det betydde att exempelvis en hantverkare kunde jobba med sitt smide utan att behöva gifta sig med änkan till smeden. Tack vare dessa friheter och de framstående invandrare som kom hit från Europa skapades en imponerande och betydande del av svensk industrihistoria med världsledande uppfinningar.

Men det finns mer innehåll i visionen än namnet. Vi är modiga och utmanar, välkomnar olikheter och idéer, tar ansvar för en hållbar framtid – till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära.

Vi menar alltså att visionen kan bidra till att bygga en modern Fristad med positiva förtecken, entreprenörskap, innovationer, modiga och utmanande satsningar, nydanande och nytänkande kring miljöteknik och hållbara lösningar och inte minst kunskapen om att en framgångsrik stad byggs på olikheter och mångfald.

Vi har stora utmaningar framför oss med miljardsatsningar och behoven är stora. De största handlar om att vi behöver flera tusen nya jobb och en högre utbildningsnivå men också att Eskilstuna måste klara sin miljö- och klimatomställning.

Lägg därtill en ny arena, nytt badhus, nya äldreboenden, vägar, kommunikationer och bostäder så behöver vi en vision som vi kan samlas kring – en modern Fristad där alla kan bidra.

Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

Pär Eriksson
Kommundirektör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!