Begränsa cigarettförsäljningen

25 maj 2011 19:41

Regeringen bör fastslå målsättningen att förbjuda rökning i Sverige senast 2020.

Ett första steg är att begränsa cigarr- och cigarettförsäljningen till systembolaget redan under denna mandatperiod. Därefter bör cigarettförsäljningen flyttas till apoteken enbart för de personer som kan visa läkarintyg på att de är rökare. Vid varje förnyat läkarintyg bör rökaren erbjudas avvänjningsprogram och hjälpmedel.

Större resurser bör läggas på ungdomar eftersom de är lättare att hjälpa. Unga rökare bör få förnya läkartyget varje år medan äldre inte behöver göra det lika ofta.

Att förbjuda cigaretter i affärer minskar tillgängligheten och därmed nyrekryteringen av tonårsrökare.

Tobakslobbyn har historiskt varit synnerligen effektiv, manipulativ och hänsynslös i sin marknadsföring.

Med stöd av tobaksbolaget och cigarrtillverkaren Swedish Match skrevs i höstas debattboken ”Är det så farligt? Folkbildning, förmynderi och riskabla små njutningar”. Ja, det är precis så farligt. Mer än fyra av fem som får lungcancer är rökare och 18 svenskar om dagen dödas ofta mycket plågsamt i förtid av rökning.

Ungefär hälften av alla rökare drabbas av KOL och utvecklar plågsamma symtom som rökhosta och andfåddhet. I Sverige lider 500 000-700 000 människor av KOL vilket motsvarar 5–8 procent av befolkningen. Dessutom ökar rökning risken för hjärtinfarkt, slaganfall, impotens och skador på foster hos rökande mödrar.

Regelbundna rökare lever uppskattningsvis 2,5 till 10 år kortare än icke-rökare.

Det är inte liberalt med tolerans mot tobakslobbyn. Cigaretter förslavar och binder individen i ett beroende som är nästan omöjligt att bryta. Nikotinabstinens är oerhört svårt att motstå. Det känns som att en cigarett kommer att göra allting bra igen fastän det inte alls är så.

Arbetet med att minska tobaksanvändningen går framåt men i allt för långsam takt. I

början på åttiotalet rökte närmare en tredjedel av Sveriges befolkning. I dag röker drygt en tiondel.

Nu är det hög tid för regeringen att fastslå ett slutdatum för rökning i Sverige samt vidta de åtgärder som krävs.

Är det så farligt, Swedish Match?

Jonas Paulsson (MP), Kommunalpolitiker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa