Västförbud olagligt och avskaffat

Signaturen Lisa ondgör sig (insändare i Eskilstuna-Kuriren den 10/6) över att det förekommer kläder med mc-anknytning i stadens krogbild samt över det faktum att Eskilstuna-Kuriren tillåtit Le Grand Brasserie som inte tillämpar klädförbud att annonsera i tidningen.

13 juni 2011 06:30

Eskilstuna kommun införde 2009 ett tillägg i de alkoholpolitiska riktlinjerna som förbjöd vidare användande av kläder som visade tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell.

Beslutet överklagades och förbudet förklarades strida mot yttrandefriheten i Förvaltningsrätten varpå kommunen överklagat till både Kammarrätten och landets högsta domstol i ärendet, Högsta Förvaltningsdomstolen, som förvägrat kommunen prövningstillstånd och i stället fastställt Förvaltningsrättens dom.

Rättsläget är sålunda att Le Grand Brasserie inte har några som helst lagliga möjligheter att vägra besökarna att bära de kläder du, Lisa, tycks äga en motvilja gentemot. Ett kläd- och västförbud saknar stöd av eller bemyndigande i lag, vilket är ett absolut krav för tillämpningen av ett sådant förbud.

På vilka grunder du menar att Kuriren skulle vägra att publicera en annons är därefter högst tveksamma, Lisa.

Olika medier runt om i landet kan ju knappast börja tillämpa några former av moraliska eller etiska regler för annonsering, eller? Vem ska ta fram kriterier för vilka företag som är lämpliga och framför allt vem ska fastställa vilka kriterier ett företag ska uppfylla för att vara en lämplig annonsör?

Och, utefter vilka kriterier ska företagen godkännas eller underkännas? Nej, du, Lisa. Det du tycks anspela på är förvillande likt censur.

Och, i Sverige ska vi även fortsättningsvis tillämpa yttrandefrihet och valfrihet avseende medborgarnas klädsel och vi ska också stå upp för den fria pressen och dess oberoende ställning!

Slutligen vill jag utdela beröm till Eskilstuna-Kuriren och det klara ställningstagandet emot västförbud och för varje medborgares demokratiska rättigheter såsom de uttrycktes i ledaren: Se upp för populismen den 10 maj 2011. Se: http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1044134-se-upp-for-populismen

Peter Schjerva
Payback Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!