Obalans i Strängnäs kommunstyrelse

Strängnäspartiets (SP) mandat för den oppositionella sidan i kommunstyrelsen har för tredje gången detta halvår begåvats med en ny politisk färg.

17 juni 2011 06:30

Den av SP-gruppen valda företrädaren begärde tidigare i år sitt utträde ur partiet, vägrade lämna sin plats i KS och deklarerade sig själv oberoende. Nu har samma företrädare, fortfarande subventionerat av Strängnäspartiets mandat, valt att bli medlem i Folkpartiet (FP) som sitter i majoritetsställning. Fördelningen 7-6 är nu plötsligt 8-5 till majoritetens fördel i KS.

Det är ett agerande som onekligen väcker en del frågor. Vilken politik är tänkt att föras på SP:s mandat? Knappast SP-politik eftersom de inte kan återbesätta den platsen på grund av företrädarens vägran att frivilligt lämna platsen samt en vilja att sätta sitt eget intresse framför väljarnas. En oberoende politik? Knappast det heller, nu är ju företrädaren medlem i FP. En FP-baserad politik? Det torde ju bli det enda utfallet, hur kommer det annars att uppfattas? Och det är just det här som skapar obalansen.

Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet samt FP:s ledning reagerar alla med tystnad. Vi vet inte ens om de tycker att det är bra, dåligt eller helt egalt. Tycker de att det är bra eller egalt är det oroväckande. Tycker de att det är dåligt bör man agera snarast. Men ingen reaktion har kommunicerats eller på annat sätt noterats.

Sammansättningen i styrelser och nämnder ska enligt kommunallagen spegla ett valresultat proportionerligt. Så är nu inte fallet i den kanske viktigaste beslutande instansen i Strängnäs kommun. Och det sker med alla inblandades goda minne vilket får en att undra hur mycket de värdesätter demokratin i beslutande frågor om Strängnäs framtid.

Kommunstyrelsen är en alltför viktig arena för att vara experimentunderlag för politiker med egenintresse och stor vilsenhet i de politiska sympatierna. Sorgligt nog verkar vi vara de enda att tycka det.

Jan Eriksson (SP)
Gruppledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!