Obalanserade politiker = politisk obalans

17 juni 2011 17:46

En människa vars främsta drivkraft är att söka bekräftelse på den egna inbillade storheten kan aldrig fungera i stabilt samarbete, utan utnyttjar opportunistiskt varje tillfälle att nå fördelar för egen del. Följderna för andra är ointressanta för den narcissistiska människan.

Tyvärr blir oftast den senkomna insikten om en sådan brist på moral och lojalitet dyrköpt.

Jan Eriksson (SP) tar upp aktuella urvalsproblem inom Strängnäspolitiken. Det som är avgörande för politiskt samarbete är en fungerande personkemi och ledningsstil och en vilja och förmåga att kunna ge och ta. Ideologiska skillnader på riksplanet kan överbryggas lokalt. Jag har sett moderater och vänsterpartister samarbeta framgångsrikt.

Med det nya teamet inom KD borde ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete på mogna människors villkor kunna skapas lokalt mellan FP och KD och frigöra energi till annat än trätor. Kanske skulle dörren senare öppnas för fler.

Nu uppfattar många av oss Strängnäspolitiken som en beklämmande cirkus där väljare som slår larm kränks och stöts bort.

Ett av de främsta kännetecknen på dåliga organisationer är att de som är mest klarsynta tystas av dem som utnyttjar kaos till egen fördel. Ofta är metoderna fula och brutala. Så länge ingen orkar se och ta tag i problemet fortsätter eländet i varierande konstellationer. Det är vi Strängnäsbor som betalar priset.

Karl-Yngve Åkerström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!