Söker svar om friskolor

Marknadsekonomin där fria företagare med ett vinstmotiv i ryggen erbjuder varor och tjänster på en arena där de söker konsumenternas köpintresse har skapat ett exempellöst välstånd både i Sverige och över stora delar av världen.

28 juni 2011 06:30

De alternativa samhällssystem som prövats har inte bara inneburit ekonomiskt armod utan även ett omfattande politiskt förtryck. Segern för marknaden som organiserande princip för samhällsekonomin kan därmed verka uppenbar. Riktigt så enkelt är det dock inte.
Den fråga som kommer att uppta mycket av skoldebatten i Sverige de närmaste åren är om skolor ska få drivas av ägare som har vinst som sin yttersta drivkraft. Jag har trots mina liberala grundreflexer på senare tid börjat ifrågasätta detta.
För att skaffa mig ett bättre underlag för ett definitivt ställningstagande ville jag ställa ett antal frågor till några stora ägare av friskolor. Det föll sig naturligt att börja med den största friskoleaktören på gymnasieområdet i Sverige. Det fanns ingen information om deras ägare på hemsidan varför jag fick fråga om detta explicit. Svaret var att ägarna är ett utländskt riskkapitalbolag. Jag har tillskrivit dem nedanstående frågor men ännu inte fått något svar. Jag väljer därför att publicera frågorna offentligt och hoppas att detta ska bidra till att de besvaras.
1) Vad är syftet med ert ägande?
2) Hur länge avser ni att äga företaget?
3) Är det lämpligt att riskkapitalbolag ägnar sig åt det kanske viktigaste och mest långsiktiga ett samhälle kan ägna sig åt – utbildning?
4) Kan det någon gång finnas en konflikt mellan vad som är bra för värdetillväxten i företaget och vad som är bäst för elevernas behov av en bra utbildning?
5) Ägarna till en kommunal skola eller en non-profitdriven skola behöver inte se till något annat intresse än elevernas kunskapsutveckling. Hur påverkar det verksamheten att ni har andra drivkrafter?
6) Finns det en risk att det på en skola som har ett vinstkrav uppkommer en kultur med betygsinflation och undervisningsformer som under förespegling att de handlar om en bra pedagogik egentligen bara handlar om att spara lärartid?

Fredrik Lundgren (FP)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa