Jag söker också svar

1 juli 2011 06:12

Att ställa frågor är en bra metod för att få kunskap. Frågor om friskolor och dess huvudmän som just nu engagerar Fredrik Lundgren (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Strängnäs, (insändare 28/6) gör mig konfunderad.

Kan svaren på de frågor som är ställda förbättra för Strängnäs kommuns elever? Höja kunskapsresultaten? Lärartätheten? Skapa arbetsro i klassrummen? Ge personalökning på fritidshemmen? En ny skolorganisation?

Naturligtvis får vi inte förbättringar genom frågor om friskolor.

Det kanske inte var avsikten, men varför fokusera på dessa frågor nu? Den huvudman (friskola eller kommunal skola) som ger våra elever möjlighet att nå målen i alla ämnen den ska vi satsa på.

Relevanta frågor att ställa gällande Strängnäs barn- och utbildningsnämnds uppdrag är:

1. Hur används resurserna?

2. Vilka resultat genererar det?

3. Varför ser det ut som det gör?

4. Vad ska majoriteten göra åt dessa förhållanden?

Bibbi von Schéele (M)
2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa