Lärarlegitimation är bra

Jag tycker också att lärarlegiti­mation är bra. Men när jag läser debatten om ”lärarleget” får jag uppfattningen att debattörerna anser att tanken är att bli av med dåliga lärare, outbildade lärare samt att eleverna ska kunna anmäla lärare som gör fel och så vidare.

18 augusti 2011 06:18

Risken, som jag ser den, är att vi som lärare inte vågar ta de beslut som vi är tvungna till emellanåt, på grund av en rädsla att bli av med vår lärarlegitimation. Ska debatten användas för att skrämma in oss lärare i ledet eller är det för att höja kvaliteten/statusen på vår undervisning?

Om avsikten är att skrämmas så kanske vi som lärare ska få befogenheter att skrämma barnen till kunskap? (Det hoppas jag verkligen inte). Jag hoppas att alla som yttrar sig i frågan från och med nu håller sig till det som ska vara syftet med lärarleget att höja kvaliteten och statusen på skolan och lärarna enligt det beslut som regeringen tagit.

Fredrik Lundgren vill inte bli behandlad av en outbildad läkare (inte jag heller) och drar därför paralleller mellan en outbildad lärare och en outbildad läkare.

Vi som är utbildade lärare får dras med politiker på både regerings- och kommunal nivå som inte har den adekvata utbildning som Fredrik Lundgren efterfrågar. Jag vet inte om han har en adekvat utbildning till att sitta som ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs.

Eftersom Fredrik Lundgren tydligen inte vill bli behandlad av en outbildad läkare och än mindre ha med en outbildad lärare att göra utgår jag ifrån att han har den utbildning att sköta kommunens skolverksamhet som anses adekvat.

Kontentan måste alltså bli att det alltid ska vara rätt man/kvinna på rätt plats med en adekvat utbildning för tjänsten.

Jag vill också passa på att förtydliga att lärarlegitimation är bra, jag kan också tänka mig en högre lön till alla lärare. Men framför allt en skolekonomi som tillåter oss lärare att ge eleverna det de behöver under deras tid i skolan för att skapa bästa möjliga undervisning för varje individ.

Det är den bästa vägen för att bringa statusen tillbaka till läraryrket.

R. Lundin
Utbildad lärare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!