Majoriteten har kapsejsat

Majoriteten i Strängnäs (C, FP, S, MP) har kapsejsat rejält med förslaget att skicka Finningeområdets 10-åringar till Paulinska högstadiet.

9 september 2011 06:10

Förslaget är en nödlösning på en alltmer prekär lokalsituation som man i allra högsta grad själv placerat skolorna i. Att vårt barnvänliga och växande område Finninge där skolan ligger ”mitt i byn” blir av med undervisningen i fjärde och femte klass strider mot kommunens övergripande vision att vara en trygg kommun med god service där det goda livet kan levas för gammal och ung.

Att banka igenom förslaget mot så många föräldrars vilja utan att varken fråga efter eller lyssna till berörda familjers livssituation och de problem denna omorganisation för med sig strider mot kommunens värdegrund som ska baseras på öppenhet och respekt.

Det var fel av majoriteten att ”flytta” Långbergsskolan till Karinslund. Långbergsskolan hade behövts på sin ursprungliga plats i ett Strängnäs som växer i just Långberget-Finningeriktningen. Beslutet var ogenomtänkt och pressades igenom utan att man hade klart för sig vad som väntade bakom nästa hörn, ett utmärkande drag i majoritetens politik.

Att sedan kalla Moderaternas alternativa förslag som syftar till att Finningebarnen får gå kvar i sin närmiljö fram till och med sexan för medialt utspel och därefter under galgen göra en pliktskyldig endagsutredning av förslaget för att kunna påstå att det alternativet inte är lika bra på längre sikt lär inte höja invånarnas förtroende för den kommunala skolledningen.

Fredrik Lundgren (ordförande i BUN) anser att han i sin roll har mandat från hela folket att ta steget bakåt. Då bör han inse att oppositionen är nästan lika stor som majoriteten och att vi har en helt annan åsikt i frågan. En klok politiker lyssnar.

Maria von Beetzen (M)
Oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa