Strängnäs prioriterar fel – igen

15 september 2011 06:58

Skolorna i Strängnäs har varit utsatta för oerhört mycket turbulens och krångel under de senaste åren och i och med det nu liggande förslaget till omorganisation ser man till att säkerställa att man fortsätter på den inslagna vägen. Det man inte tycks förstå är att det är människors vardag det handlar om. Ja, det är vårt liv man krånglar till. Vi föräldrar och barn måste leva med de beslut som fattas – varje dag.

I dag bussas ett stort antal barn till och från Karinslund/Långbergsskolan och det är tyvärr inte alls en incidentfri och trygg transport som våra barn utsätts för – varje dag. I framtiden sätter sig mängder av ännu ej trafikmogna barn på sina cyklar för att ta sig till Paulinska, korsande minst sex övergångsställen där hastighetsbegränsningen är både 40 och 50 – varje dag. De föräldrar som inte tycker att det känns ok att släppa sina barn måste ytterligare pussla och trixa, för att lösa situationen och kunna ordna skjuts – varje dag.

Enligt Fredrik Lundgren skulle det kosta 1,4 miljoner om året att bygga ut Finningeskolan (och därmed slippa driva igenom det nu liggande oönskade förslaget). I en budget på närmare 700 miljoner kronor/år kan jag inte förstå hur en satsning på 1,4 miljoner för att säkerställa att barn och föräldrar får en vardag som fungerar där skolgången är trygg och alla är nöjda kan anses vara för dyr.

Det handlar om prioriteringar och Barn- och Utbildningsnämnden är tyvärr på väg att prioritera fullständigt fel – än en gång.

Anna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!