Ännu inga svar i skolfrågan

6 oktober 2011 06:36

Det har nu gått två veckor sedan barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs beslutade om att genomföra den föreslagna omorganisationen av kommunens skolor trots massiv kritik. Frågorna är fortfarande många och när kommer svaren?

På informationsmötet som hölls på Paulinska skolan fick vi fort veta att de parallellförslag som inkommit inte var ekonomiskt hållbara, men fortfarande har inga siffror presenterats om det egna förslaget. Vad kommer det nu beslutade förslaget att kosta oss invånare, initialt och på årsbasis vad gäller omfattande lokalanpassningar och eventuella skolskjutsar?

Hur ska kommunen hantera den kommande trafiksituationen i centrum när alla omplacerade elever ska ta sig till och från skolan?

Var ska fritidsverksamheten förläggas?

Det har sagts att landsortsskolorna inte drabbas av den nya omorganisationen.

Hur är det tänkt att de elever som lämnar till exempel Härads skola efter årskurs 5 ska inplaceras? Bildar dessa elever egna klasser eller ska de inplaceras i befintliga klasser som börjat redan två år tidigare?

Ett av huvudargumenten till det nya förslaget var att de ekonomiska resurserna skulle styras till personalen. Endast dagar efter att förslaget röstades igenom framkommer uppgifter om att fem lärartjänster måste bort från en av kommunens skolor.

Finns det någon förklaring till varför dessa tjänster inte kan behållas nu när den sittande majoriteten har fått som de vill eller skulle ännu fler tjänster hotas om utfallet blev det omvända?

Det är något jag tycker lärarnas fackförbund bör ifrågasätta.

Det är dags för Fredrik Lundgren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, samt Andreas Gydingsgård, verksamhetschef för grundskolan, att leverera konkreta svar. Exempelvis genom den utlovade dialogen med föräldrarna men även till övriga invånare.

Jag förutsätter att svaren finns, för det har väl inte fattats något beslut utan att alla fakta har presenterats?

Nichlas Berger

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa