Jens Persson borde avgå

26 november 2011 08:38

Kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) driver sedan länge Strängnäs kommun som sitt eget ”lilla” företag. I tidningen kan man läsa att kommunchefen Peter Lundbergs anställning, läs konsultuppdrag, inom kommunen inte har upphandlats enligt gängse regler.

Jens Persson påstår som vanligt att han inget visste. Något kommunens upphandlingsansvariga Christina Larsson säger är helt bisarrt. Hon hävdar att hon redan förra hösten informerade kommunalrådet Jens Persson, biträdande kommunchef Kristina Zetterström samt kommunjuristen Oscar Arnell om hur det ligger till. Varför har ingen av dem agerat?

Det var mot bakgrund av allt detta som jag under punkten Frågor från förtroendevalda på Strängnäs kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november ställde en fråga till Jens Persson (C). Jag ville veta varför han förra hösten valde att inte agera i konsultfrågan? Jens Persson (C) och kommunchefen Peter Lundberg struntade då i expertisen och bröt medvetet mot lagen. Minst tre konsulter, Peter Lundberg, näringslivschef Birgitta Blanck och konsult Krister Jönsson hade anlitats utan upphandling. Svaret jag fick av Jens Persson, rörande konsultskandalen var att han hänvisar till revisorernas pågående granskning. Vad säger då detta oss?

Jens Persson bryter medvetet mot lagen. Han ljuger medvetet i tidningen och genom det för alla väljare och skattebetalare i kommunen.

När han sen blir upptäckt och ifrågasatt då hänvisar han till revisorerna. Är inte det arrogant, respektlöst och nonchalant? Stämmer det beteendet överens med kommuns värdegrund? Knappast!

Det vore hederligt och klädsamt om Jens Persson förstod vidden av sitt agerande.

Han underminerar sitt eget förtroende i en tid då kommunen är extremt svårt utsatt ekonomiskt och står inför stora utmaningar. Jens Persson har undergrävt sin position som en samlande kraft i Strängnäspolitiken.

Han borde avgå.

Margit Urtegård
Oberoende politiker
Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!