Var får Jens Persson allt ifrån, del 2

19 december 2011 06:18

Bra att kommunalrådet Jens Persson svarade på en tidigare insändare rörande frågor om kommunens skuldsättning med mera. Allt för få kommunpolitiker tycker att de behöver svara på inlägg från medborgarna utan sticker huvudet i busken.

Dock ger svaren orsak till några kommentarer och följdfrågor som vi tycker kommunalrådet ska fundera över:

Är det bara kommuninvånarna som tycker att det är skrämmande att över hälften av kommunens skulder är relaterade till Sevab, ett kommunalt bolag som drivs som en kommunal förvaltning och som just nu lär ligga på ett resultat på minus 20 miljoner?

Är det bra att styrelsen saknar krismedvetande, enligt andre vice ordföranden?

Är det bra att Sevab går dåligt och att styrelsen inte lägger några förslag för att lösa problemen?

Är det bra att kommunstyrelsens ordförande förklarar sig ha fullt förtroende för styrelseordföranden i Sevab där inget händer?

Är det bra att årsstämmorna hålls bakom lyckta dörrar med bara de närmast inblandade?

Efter vilka kriterier nomineras styrelseledamöterna i Sevab?

Vilken kompetens har den valberedning som föreslår ledamöterna?

Varför följer inte valberedningen och kommunstyrelsen gällande bolagsordning när man väljer styrelse?

Svaret på fråga 4: Det är så det ser ut i många kommunala bolag säger ju bara att det är lika illa överallt och att det så ska vara. Varför inte fundera på om inte en del av lösningen ligger i att styra Sevab enligt Svensk kod för bolagsstyrning som andra aktiebolag i landet?

Till slut hoppas jag att kommunalrådet får det han önskar mest i julklapp nämligen en lugn och skön helg. Det kan han behöva efter alla kommunala skandaler under hösten.

Jag hoppas också att det kunde gälla dem som bor i Gamla Läggesta by och som har ett kommunalt krav på upp till 750 000 kronor för gatukostnader hängande över sig.

God Jul kommunalrådet och ett mycket bättre 2012!

Kenneth Ingemarsson
Ordförande Villaägarna i Strängnäsbygden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa