Kyrkan tappar trovärdighet

2 januari 2012 06:05

Det är orimligt att kyrkogårdsnämnden i Strängnäs inte tillåter en gravplats i enlighet med bosnisk-muslimsk tradition på en muslimsk begravningsplats.

Att Svenska Kyrkan över i stort sett hela landet ansvarar för begravningsplatser och begravningsväsendet har nästan alltid varit till skydd för religionsfriheten. Kyrkan har lättare att förstå olika religioner än vad en kommunal förvaltning har. Därför har man på ett smidigt sätt kunnat lösa frågor vid begravningar och gravsättning också för personer med andra religioner än den Svenska Kyrkan tillhör.

Kyrkogårdsnämnden i Strängnäs har dock genom sitt agerande i frågan om utformningen av en gravplats på den muslimska delen av begravningsplatsen (artikel i EK den 29/12) i ett slag kraftigt minskat Svenska Kyrkans trovärdighet.

Hur en gravplats ska se ut bestäms enligt begravningslagen av gravrättsinnehavaren. Kyrkogårdsnämnden kan endast hindra utformningar som strider mot god gravkultur. Det är därför orimligt att kyrkogårdsnämnden inte tillåter en gravplats i enlighet med bosnisk-muslimsk tradition.

Begravningsverksamheten måste utgå från en stor respekt för den enskildes önskemål. Svenska Kyrkan har på begravningsområdet ett särskilt ansvar att ta. För religionsfrihetens skull måste det ansvaret alltid tas på allvar.

Lars G Linder
Ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Sörmland (före detta Broderskapsrörelsen)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!