Färre pedagoger på fritis

23 januari 2012 06:11

Majoritetens gruppledare i Strängnäs framför i en insändare den 11/1 en del kloka argument för hur viktigt det är med en bra skola och fritidsverksamhet för barn. Vi ställer upp på de flesta av de vackra orden. Det är bara det att mycket av det de skriver inte kopplar till verkligheten. De räknar upp flera bra satsningar, men det mest grundläggande för att få en skola och fritis med bra kvalitet fattas, nämligen tillräckligt med personal. Fritis i vår kommun har bland de största barngrupperna i Sverige och har väldigt få fritidspedagoger i verksamheten.

Under de senaste sex åren har personaltätheten på fritis i Strängnäs, enligt Skolverkets statistik, gradvis nästan halverats. Andelen personal som har pedagogisk högskoleutbildning har sjunkit från hälften till en tredjedel. Ingen annan kommun i länet har genomgått en så omfattande omställning till det sämre.

Ingrid Fäldt (S) och ni andra gruppledare skriver att ni vill ha fler pedagoger i skolan. Ni har ju majoritet – gör något åt det!

Vi har år efter år hört era partier prata om fler pedagoger. I praktiken har ni i stället skurit ned pengarna som ska betala för det, årets budget är ingen avvikelse. Ni säger att ni skapar goda förutsättningar för att våra barn ska få stimulans och känna trygghet. Det tycker inte vi att ni gör. Mittenalliansens upprustade lokaler ökar hyrorna även i grundskolan. Kommer barn- och utbildningsnämnden att få täckning för det, eller går låg skatt och snygga lokaler före pedagoger även denna gång?

David Aronsson (V)
Lasse Pettersson (V)

Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa