Begär extra val i Strängnäs

1 februari 2012 06:21

Efter att ha följt de olika etapperna av avslöjanden om alla oegentligheter i Strängnäs kommuns högsta politiska ledning måste en enkel man av folket ändå fråga varför de ansvariga inte tar konsekvenserna av sitt handlande.

Det enda som hänt, vad man kunnat läsa, är att en av de mest kompetenta medarbetarna har avskedats. Orsak: utesluten blir den som vågar uttala obekväma sanningar och som saknar socialt skyddsnät.

Det tycks dock de två utpekade cheferna ha. I Eskilstuna-Kuriren kunde vi häromdagen läsa på insändarsidan hur en hel grupp grabbar (partikamrater) signerat ett inlägg som gick ut på att vem som helst kan göra fel. Vad som tycks ha undgått dessa herrar är att felen inte heller har rättats till – snarare förvärrats! En har till och med beslagits med lögn i ett aktuellt ärende.

Men det kanske mest oroande är att man sitter kvar. Till synes obesvärad och mer intresserad av sin egen trygga framtid än en framtid för Strängnäs och dess invånare.

I en relativt liten kommun som Strängnäs skulle det vara en demokratisk välgärning om minst två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter begärde ett extra val mot bakgrund av det inträffade vilket naturligtvis inte kommer att ske. Allianspolitikens brödraskap riskerar makten.

Men nog verkar det behövas nytt friskt blod i politiken!

Stig G Daun
Stallarholmen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa