Bristen på moral skadar politiken

7 februari 2012 06:06

Det är inte svårt att göra rätt, hävdar Hélene Brodin Rheindorf (M) om de s k politikerpensionerna.

Visst kan hon reglerna och förstår att utnyttja dem. Hon har t ex valt att yrkesarbeta i en omfattning som endast marginellt påverkar pensionen.

Länge ansåg Brodin Rheindorf att Strängnäspolitikernas pension skulle minskas om de tjänade mer än cirka 40-000 kr (ett basbelopp) per år. Hon avvisade alla förslag att höja gränsen. När reglerna kom att påverka henne själv bytte hon dock ståndpunkt.

I december 2006 – månaden innan hon blev berättigad till så kallad politikerpension – var hon med om att höja gränsen till 160-000 kr (4 basbelopp).

År 2007 blev hon – 47 år gammal – berättigad till pension från kommunen eftersom hon varit heltidsarvoderar’d politiker i åtta år. Nästan 17 000 kr i månaden fram tills hon fyller 65 år. Det motsvarar cirka 4 miljoner kronor! Vad får en undersköterska som tvingas sluta? Pensionen betalas inte ut automatiskt. Den avgående politikerna måste själv ansöka. Brodin Rheindorf valde att låta sig försörjas av skattebetalarna i Strängnäs.

Brodin Rheindorf bör söka ett heltidsarbete omedelbart. Att leva på andras arbete – dvs skattepengar – borde vara uteslutet för en moderat före detta socialnämndsordförande, som dessutom påstår sig stå för arbetslinjen.

Åke Norell
Mariefred

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!