Bristen på moral skadar politiken

7 februari 2012 06:06

Det är inte svårt att göra rätt, hävdar Hélene Brodin Rheindorf (M) om de s k politikerpensionerna.

Visst kan hon reglerna och förstår att utnyttja dem. Hon har t ex valt att yrkesarbeta i en omfattning som endast marginellt påverkar pensionen.

Länge ansåg Brodin Rheindorf att Strängnäspolitikernas pension skulle minskas om de tjänade mer än cirka 40-000 kr (ett basbelopp) per år. Hon avvisade alla förslag att höja gränsen. När reglerna kom att påverka henne själv bytte hon dock ståndpunkt.

I december 2006 – månaden innan hon blev berättigad till så kallad politikerpension – var hon med om att höja gränsen till 160-000 kr (4 basbelopp).

År 2007 blev hon – 47 år gammal – berättigad till pension från kommunen eftersom hon varit heltidsarvoderar’d politiker i åtta år. Nästan 17 000 kr i månaden fram tills hon fyller 65 år. Det motsvarar cirka 4 miljoner kronor! Vad får en undersköterska som tvingas sluta? Pensionen betalas inte ut automatiskt. Den avgående politikerna måste själv ansöka. Brodin Rheindorf valde att låta sig försörjas av skattebetalarna i Strängnäs.

Brodin Rheindorf bör söka ett heltidsarbete omedelbart. Att leva på andras arbete – dvs skattepengar – borde vara uteslutet för en moderat före detta socialnämndsordförande, som dessutom påstår sig stå för arbetslinjen.

Åke Norell
Mariefred

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa