Ingen kampanj mot Lundgren

20 mars 2012 07:52

Nej, Mari Bohman, det pågår ingen organiserad kampanj mot Fredrik Lundgren utan det är helt enkelt så att många människor är missnöjda med beslutet om omorganisationen av skolorna och det är detta missnöje de uttrycker i tidningen.

När det gäller att folkomröstningen kommer vid fel tidpunkt så är det ju faktiskt ni som drivit igenom omorganisationen i smyg och utan medborgardialog, ni har fortfarande chansen att lyssna på vad medborgarna tycker innan ni fortsätter.

Att barnen går kvar på Finningeskolan kan bero på att de fick välja och att alla valde att gå kvar vilket kanske ger en fingervisning om vad medborgarna tycker.

Till sist vill jag bara förtydliga för dig att det inte bara är föräldrarna på Finningeskolan som är missnöjda utan även många andra medborgare vilket vi försökt visa genom att samla in 3 200 namnunderskrifter på kort tid.

Per Engkvist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa