Synd om Paulinskas elever

24 mars 2012 09:45

Angående alla skriverier om Paulinska skolan.

Jag blir ytterst beklämd när jag ser alla dessa skriverier om Paulinska skolan och när beslutsprocessen och åsikter om verksamheten på Paulinska hela tiden blandas ihop.

Den frustration som många föräldrar känner över hur processen runt omorganiseringen gått till är en sak men att den låts blanda in elever, föräldrar och personal på Paulinska skolan i samma känslomässiga frustration är en annan.

Jag arbetar på skolan och tycker att det är synd om våra elever som hela tiden får höra att de har valt en skola som är så fruktansvärt dålig och när de inte får möjlighet att känna sig nöjda och stolta över sin skola. Sedan är det självklart så att vi har områden på skolan som vi aktivt arbetar med, en situation som vi delar med samtliga skolor i Strängnäs kommun.

Det som är ytterst svårt för mig att förstå är också hur så många vuxna så tydligt väljer att ta avstånd från en del barn som bor i Strängnäs kommun, det vill säga särskilt dem som går på Paulinska skolan. Vad har dessa barn gjort för att förtjäna denna behandling? Känslan som förmedlas till mig är att det är skillnad på egna och andras ungar.

Jenny

Kurator på Paulinska skolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!