Till eleverna på Paulinska

28 mars 2012 06:17

Nu skrivs och pratas det mycket om er skola och jag förstår att det inte känns bra.

En del av er trivs och tycker skolan är ok. Det är bra, medan andra tycker att det kunde vara bättre. För att kunna förändra det som inte fungerar bra behövs någon som säger vad som måste förbättras.

Ni årskurs 8 gör det genom den enkät som ni svarat på (finns på kommunens hemsida/Paulinska skolan). Svaren talar om vad ni vill ska förbättras.

Det ni just nu tycker är viktigast, det är att få studiemiljön lugn och harmonisk.

Er kontaktpolitiker Catharina De Geer som besökt skolan och lyssnat på några av er, samt på några lärare och rektor, har ställt de frågor som Barn- och Utbildningsnämnden har bestämt och kom fram till samma svar som ni i årskurs 8.

Det här är bra, ni bryr er. Er kontaktpolitiker bryr sig och det är vi många som gör.

Jag är även övertygad om att alla vuxna i skolan tillsammans med er ställer upp och arbetar för vad som är viktigast, en lugn och trygg, lärande studiemiljö. Ni behöver arbetsro. Ni har skrivna ordningsregler och en värdegrund.

Hur får ni dem att fungera bättre?

Vi politiker i nämnden och även förvaltningen har en värdegrund att följa.

Också vi vuxna behöver arbeta för att klara av det.

Vänligen

Bibbi von Schéele (M)

2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!