Paulinska måste ta ansvar

5 april 2012 07:03

Strängnäs Vem vill framstå som oempatisk, svag eller inkompetent? Det är naturligt att lärare på Paulinska nu försvarar sig. Det gör de i en debattartikel i ST den 3 april.

Men det verkar som att de som undertecknat artikeln har haft ett möte med självaste Fredrik Lundgren, ordförande i BUN. För i sann lundgrensk anda struntar lärarna i dem som far illa, det vill säga barnen.

I stället för att ta ansvar och ta itu med de faktiska problemen, slår man ifrån sig, pekar ut slarvfel och pratar om huruvida kontaktpolitikern besökt skolan tre eller fyra gånger. Och man svartmålar och skjuter budbäraren.

Ingenstans syns viljan att sätta ned foten och arbeta för barnens bästa, med god pedagogik och nolltolerans mot mobbning. I stället håller man fast vid att det man gör är bra och fint. Visst känns mönstret igen?

Paulinska har i dag grava missförhållanden. Elever är rädda, blir kränkta och mobbade. Elever med särskilda behov (ADHD, dyslexi etcetera) får inte den hjälp de behöver och deras föräldrar blir nonchalerade.

Skolledningen saknar pedagogisk kompetens. Och vi har en rektor som inte tycker att det är hennes sak att ens närvara vid möten där mobbare och mobbade med föräldrar och lärare ska söka lösningar.

Barn som besöker skolan har fått ont i magen. Föräldrar och andra vuxna som besöker skolan blir bestörta och slår larm.

Vad gör skolledningen? Ingenting! Däremot gör en del lärare något. De försvarar sig. Men var är krafttagen mot mobbning och andra problem?

Förälder med barn i skolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!