En uppfinning som gick snett

Världen fungerade också när man bytte getskinn mot smör och annat. Den smarta uppfinningen av mynt och sedlar underlättade dock handeln i högsta grad och mynt i ädla metaller godtogs även utomlands.

25 augusti 2012 06:10

Till och med sedlar blev användbara när man via telefon eller dator kunde upplysa sig om värdet av den främmande valutan. Sedan 1971 har värdet på de vanligaste valutorna varierat kraftigt efter det att man i USA tryckte massvis med sedlar för att finansiera Vietnamkriget. Samtidigt övergav man den tidigare regeln att sedlar fritt kunde växlas i guld. Detta ödesdigra beslut ledde till att en kedja av banker fick ett avgörande inflytande över världsekonomin. I början märktes stigande priser och 2008 förekom vild utlåning, följd av bedrägeri med lånedokument, vilket ledde till den finansiella kris som fortfarande pågår.

Banker tar emot våra sparpengar som lån för att i sin tur låna ut till högre ränta. För bara ett år sedan trodde jag (och många andra) att bankerna inte lånade ut mer än de lånat in, men det passade inte girigbukarna. De chansar på att trycka mera sedlar och hoppas att spararna inte ska kräva sina pengar tillbaka.

Eftersom företagen inte var intresserade av att låna under lågkonjunkturen krängde bankerna ut bolån till låg ränta och utan krav på amortering. Här tror vi gärna att ett lån inte behöver betalas tillbaka men en överraskning väntar bakom hörnet. Vi lånar friskt i den andan och svenskar har skuldsatt sig mer än till och med amerikanerna.

Hårdkrängningen av lån till låg ränta har medfört att bostadspriserna kraftigt ökat och när de åter sjunker till hälften spetsas baksmällan av högre räntor och amorteringar.

Gunnar Bäckström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa