Homeopati är tillåten i svensk sjukvård

4 september 2012 06:33

Sverige En prejudicerande dom i HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) slår fast att det nu är fritt fram för homeopati och annan alternativmedicin inom svensk sjukvård. Sedan september 2011 får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutförande.

Högsta Förvaltningsdomstolen godkände 2011 att läkaren Anders Pettersson gjorde rätt när han integrerade homeopati med skolmedicinsk behandling. Därmed utgör beslutet vägledande för gällande rätt.

Att domen redovisas i Regeringsrättens årsbok 2011 ref 70 innebär att den är prejudicerande och därmed ska vara vägledande för framtida rättstillämpning. Sveriges sjukvård kommer att förändras på ett mycket positivt sätt framöver.

Pär Wahlström
Homeopat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa