Jens Persson borde lämna sin post

8 september 2012 05:00

Strängnäs ”Det är ett skämt” är rubriken på Strengnäs Tidnings artikel (onsdag 29 augusti) om att även Margit Urtegård avgår från flera av sina politiska uppdrag inom kommunen i Strängnäs, liksom von Beetzen på grund av härskarteknik från Jens Persson som tydligen helt saknar självinstinkt, slår sig för bröstet, tycker att det är okej att tala om för allmänheten i Strengnäs Tidning att någon velourchef är han inte och har aldrig varit, hans ledarstil är för honom oantastlig.

Man grånar, men det har ju vi kommuninvånare likaledes skattebetalare (ja kära Jens, vi är dina arbetsgivare) fått göra om och om igen genom åren.

Om den som har en position där man ska förändra, förbättra och utveckla helt saknar empati, känsla för att lyssna på medarbetare, förståelse för demokrati, utan upphöjer sig själv över alla andra utan ett uns ödmjukhet, då är det väl hög tid att se till att personen i fråga får lämna sin post.

När ni inom kommunfullmäktige utsåg Jens Persson till ordförande i kommunstyrelsen som ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, personalpolitiken, utvecklingen inom vår kommun – kort sagt har stor makt och inflytande, visat oss offentligt vilken låg nivå han har så är det ju upp till er, inom kommunfullmäktige (ja, även ni är valda av oss och ersättningsbara) att ersätta denna person.

Högst ansvarig är ju du kommunchef Peter Lundberg. Vi byter ju ofta så jag hoppas namnet stämmer.

Monica Hammarfeldt

Johan Hammarfeldt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa