Första majär förlegad

30 april 2013 06:00

Eskilstuna Sverige bor inte bara socialdemokrater och kommunister.

Detta är numera endast en nationaldag för sossar och kommunister och första maj har gjort sitt i vårt moderna samhälle.

Vi har enormt många företagare som genom denna arbetarnas dag, är exkluderade och inte är anställda som denna dag syftar på.

Och att ha en dag som endast är till för socialdemokrater och kommunister är verkligen förlegad.

Det poängteras att detta är en gammal tradition, men då är pingsten mycket äldre och första maj borde tas bort för ett införande och tillbakatagande av annandag pingst igen. Kristendomen är äldre i Sverige än arbetarrörelsen om vi ska snacka om gamla traditioner.

Pia Bernthling (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa