Ställ tillbaka Smederna på Fristadstorget

28 maj 2013 06:00

Industri och industrihistoria har varit och är fortfarande en mycket viktig del av Eskilstunas identitet och självbild. Många är de Eskilstunabor som har haft sin utkomst tack vare industrin.

Smed har varit en av de vanligaste och stoltaste yrkesbeteckningarna i Eskilstuna.

Begreppet Eskilstuna kvalitet var liktydligt med god kvalitet. Detta tack vare industriprodukter världskända för sin hållbarhet och goda utformning.

Gevärsfaktoriet som sedermera blev Bofors, med sin vapentillverkning var det ställe där många under 1800-talet började sin industriella bana och där man fick sin inskolning. Många startade sedan egna fabriker genom med vad vi med en modern term i dag kallar avknoppning.

Munktell var ett universalgeni som uppfann och tillverkade allt från löständer till lantbruksmaskiner. Hans verksamhet blev en stor och betydelsefull del av dagens Volvokoncern. CE Johansson med sina måttsatser var en förutsättning för masstillverkning av industriprodukter. Assas olika lås och låssystem finns i hus världen över. Nybybruks stål har exporterats till olika hörn av jorden.

Listan på världsledande industrier som börjat sin verksamhet i Eskilstuna kan naturligtvis göras mycket längre. Detta var bara några av de mest kända.

I Eskilstuna har det gjorts mycket för att bevara kunskapen om stadens industrihistoria under andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet.

Några viktiga exempel är inrättandet av Rademacherområdet och Fristadsreservatet. Faktorimuseets (nuvarande stadsmuseets) öppnande, där industrihistorian är den viktigaste delen.

Många av de stora och pampiga industribyggnaderna har bevarats och fått nya funktioner. Några exempel därpå är: CE Johansson som blivit gymnasieskola, Assa och Sandvik som blivit Högskola och icke minst Munktells alla industribyggnader som blivit idrottsarena, konstmuseum, Science Park, hotell och arkitektkontor.

Många av dessa byggnader är ritade av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets mest namnkunniga arkitekter som Ferdinand Boberg och Cyrillus Johansson.

Nu när Fristadstorget skall byggas om och en ny utsmyckning skall tillkomma behövs för den skull inte den tidigare utsmyckningen med statyn Smederna av Allan Ebeling tas bort. Torget är tillräckligt stort för både det nya och det gamla. Smederna är en viktig och betydelsefull symbol för Eskilstunas historia och för många människor icke minst industriarbetare. Det är bara i diktaturstater som man flyttar undan gamla statyer, och varje ny härskare vill att historien börjar med honom själv.

Varje tid måste kunna ha kvar sin årsring. Jag delar många andra debattörers åsikt att det är oklokt, okänsligt och synnerligen historielöst att inte ställa tillbaka Smederna på torget igen.

Låt det inte gå prestige i frågan. Reta inte upp människor i onödan och riskera att förlora val på en fråga som inte är ideologisk utan historisk. Striderna behöver man ha kraft för att ta i just ideologiska frågor.

Kristina Eriksson
tidigare kommunalråd (s)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!