Flyktingar ska få ett värdigt mottagande

13 juni 2013 06:00

Eskilstuna Socialdemokraterna i Bälgviken, Skogstorp, Hållsta och Näshulta har i massmedia tagit del av planerna på att etablera ett flyktigboende i IBM:s gamla lokaler i Hållsta.

Människor flyr från krig och oroshärdar och kommer till Eskilstuna. Vi har sett hur fastighetsägare med enda syftet att tjäna pengar har skapat dåliga miljöer för dem som kommer.

Hotell Eskilstuna vid golfbanan var ett sådant exempel. Vi vill att det skapas ett värdigt mottagande så att de som flyr från krig och förföljelse ska känna sig välkomna och trygga och som gör att invånarna i Hållsta men också Näshulta, Bälgviken och Skogstorp kan känna stor tillförsikt inför ett flyktigboende i Hållsta.

Vi vill:

* Att fastighetsägaren av den tilltänkta förläggningen och Migrationsverket tillsammans med kommun har ett öppet informationsmöte med invånarna i trakten.

* Vid en eventuell etablering förbättra samhällservicen i området och då särskilt få tätare bussförbindelser som redan i dag har allt för få turer och dåliga tider.

* Få igång samverkan med kommun och föreningslivet vid en eventuell etablering för att skapa meningsfulla aktiviteter och aktiv fritid.

Marianne Andersson
ordförande

Alf Svensson
kassör
Husby S-förening

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa