SVT skildrar klimatfrågan ensidigt

Verkligheten är motsatt vad IPCC spått. Klimatet blir inte varmare, snarare kallare.

10 januari 2015 05:00

Onsdagen 17 december sände TV1 "Sverige i dag" klockan 17.30 med ett inslag från Karlstad. Det började 15 minuter in och handlade först om den allt senare snöläggningen. Sedan ställs frågan "Vad är då orsaken" till reportern Niclas Brunell. Han svarar med att upprepa en rad ovederhäftiga påståenden från Klimatpanelen IPCC. Det är företagets praxis, varför han inte kan kritiseras. Desto tyngre faller ansvaret på ledningen.

Under hela sin existens har IPCC påstått att "koldioxid är den dominerande kraften" bakom klimatets variationer. Under alla deras 25 år har försöken att bevisa detta inte hållit för granskning. Den så kallade "Hockeyklubban" byggde på förfalskade basdata och felaktig behandling av statistik. Det kan bara ske under en fullständigt inkompetent ledning.

IPCC:s larm baseras på datorsimuleringar, som blivit mer och mer fel de senaste 18 åren, då ingen stigning av den globala temperaturen kunnat mätas. Då de misslyckats med 18 år, spår de klimatet för 85 år i framtiden. Vem kan tro på det?

Verkligheten är motsatt vad IPCC spått. Klimatet blir inte varmare, snarare kallare. Att vi har en ovanligt varm höst beror på att det är ovanligt kallt både i Nordamerika och i Sibirien. Kall luft från Nordpolen flyter ner där. Då sugs varm luft upp till Nordpolen förbi oss.

Koldioxiden påverkar inte klimatet, men är växternas viktigaste näring. Våra utsläpp har gynnat växtligheten och gjort Jorden elva procent grönare på 30 år. Skördarna av spannmål har ökat med 20 procent på tio år. Därmed har miljoner räddats från fattigdom och svält.

Dessa sanningar undanhåller SVT från allmänheten.

Dess sändningstillstånd säger bland annat: "SVT skall ... ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att ... ta ställning i samhälls- och kulturfrågor" samt "SVT skall granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna".

Beträffande klimatet är programutbudet inte allsidigt utan ensidigt och inte sannfärdigt: koldioxid framställs som skadlig, när den egentligen är nyttig.

IPCC torde ha större inflytande än de flesta myndigheter, men SVT granskar inte dess arbete genom att ge plats åt kompetenta forskares kritik. Nästan alla av dess larm har visat sig vara falska. Dess rapporter har visats innehålla förfalskade data och verklighetsfrämmade datasimuleringar. Det är skandaler av gigantiskt format.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!