Välfärd är mer än vård, skola och omsorg

Sjukersättningen borde höjas till en nivå som det går att leva anständigt på.

18 juli 2015 05:00

Välfärd har på senare tid förminskats till att gälla enbart vård, skola och omsorg. Men välfärd handlar också om social och ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning, sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och ålderspension. Även bra arbetsmiljö och bra bostäder hör till en bra välfärd.

Hälften av de kvinnor som nu uppnår pensionsåldern kommer att ha en pension som är på närmast socialbidragsnivå. Det gäller också framöver för de många som under arbetsför ålder har blivit utslitna, utbrända eller utmobbade från sina arbeten, utförsäkrade från sjukförsäkringen eller utfasade genom Arbetsförmedlingens Fas 3.

Oro för ekonomin skapar och ökar ohälsa.

Sjukersättningen borde höjas till en nivå som det går att leva anständigt på. Hel sjukersättning är enligt Försäkringskassan i genomsnitt cirka 10 500 kronor per månad, före skatt! (cirka 700 kronor mer för män). En rimligare ersättning skulle, i motsats till dagens successivt minskade köpkraft för denna del av befolkningen, leda till ökad konsumtion, vilket ju lär ska vara eftersträvansvärt för samhällsekonomin.

Många utsatta i samhället kan inte själva göra sin röst hörd. De syns inte och hörs inte. Många kan varken klaga eller överklaga. De mår för dåligt. Ett samhälle med mindre klyftor ger ett bättre och tryggare samhälle för alla.

Att klyftorna fortsätter att växa samt att bristerna i välfärden kvarstår och snarast förvärras behöver därför fortfarande uppmärksammas.

Maria Werme

SLUSSA

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!