Inte som i Bamses värld

Bamse, Skalman och gänget används av Migrationsverket för att förklara asylprocessen för barn. Men skillnaden mellan den enkla rättvisan i Bamses värld och många flyktingbarns verklighet är tragisk.

20 maj 2011 06:15

Migrationsverket har tagit fram en serietidning tillsammans med förlaget som ger ut Bamse. Materialet förklarar hur den juridiska processen går till. I Bamses skola om rättigheter och känslor finns tips för den som är rädd och har ont i magen. Det hjälper till exempel att gå i skolan och vara ute och leka, berättar Skalman. I tidningen finns också en serieberättelse om den lilla kaninen Mim som tillsammans med sina föräldrar fått asyl i Sverige eftersom hennes land är ockuperat av ondsinta krokodiler. Grävlingen Meles och hans familj som tillhör något slags minoritet får däremot inte bo i Sverige utan skickas tillbaka till hemlandet. Men väl där välkomnas de av släktingar och vänner som saknat dem och så slutar även den berättelsen lyckligt.

Förlaget Egmont kritiserades nyligen för att ge ut extremt könsstereotypa tidningar för barn. Häromdagen uppmärksammades att Bamse och Skalman förklarar hur höga skatter är det enda sättet alla medborgare kan få bra skola och sjukvård. Onyanserat, är nog det snällaste som kan sägas om den framställningen. Och nu lånar Egmont alltså ut Bamse till den tveksamma uppgiften att förklara att det inte alls behöver vara så farligt att återvända till ett land man flytt ifrån.

Serien med Meles har av en del tolkats som att Migrationsverket påstår att barnen och deras familjer aldrig borde ha kommit till Sverige. Det är en väl drastisk tolkning, men materialet förmedlar ett naivt önsketänkande: att alla som flyr undan krig, hunger och förföljelser erbjuds skydd och uppehållstillstånd, att asylreglerna garanterar att den som är i behov av skydd får det. Att de som skickas tillbaka intet har att frukta. Vi vet att det inte är så. Under vintern skickades till exempel många kristna irakier tillbaka till en oerhört osäker tillvaro. Även deras barn. Och med jämna mellanrum läser och hör vi om människor som får avvisningsbeslut trots att de har skäl att vara rädda för att återvända.

Det är bra att Migrationsverket anstränger sig att pedagogiskt förklara hur asylprocessen fungerar och sätter ord på tänkbara känslor och tankar – även om det är lite egendomligt att använda just Bamse som pedagogiskt verktyg riktat mot barn som förmodligen aldrig tidigare läst Bamse. Men verkligheten är förstås den att avvisningar långt ifrån alltid slutar lika lyckligt som för pojkgrävlingen Meles. I det ljuset är de tillrättalagda Bamseserierna osmakliga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!