Fega politiker kostar

Den sörmländska sjukvården är trassligt och ineffektivt organiserad, vilket i slutändan drabbar både personal och patienter. I dag publicerar tidningen den andra av tre delar om en vårdapparat som inte mår riktigt bra.

22 maj 2011 19:55

Stora besparingar ska till om Landstinget Sörmland ska få ekonomin i balans. Inget nytt på den fronten alltså. Det råder så gott som ständig kris i vården. Kostnaderna skenar nu åter. Hot om panikartade åtstramningar hänger över personalen. En rad snabba och ogenomtänkta nedskärningar är redan beslutade.

Det finns en omständighet som påtalas gång på gång men som politikerna ständigt lämnar därhän. Det gäller det faktum att landstinget har tre opererande sjukhus. Med en befolkning på under 300 000 är det inte kostnadseffektivt.

Senast förra sommaren ignorerade politikerna den dåvarande sjukvårdschefen Ingrid Mårselius slutsatser om att inte all akutsjukvård bör bedrivas vid tre sjukhus.

Nu ser vi något liknande upprepas. Å ena sidan finns det en avsiktsförklaring från politikerna att det 20:e (!) sparpaketet på fyra år inte ska ta geografiska hänsyn. Men det rimmar illa med signalerna som kom efter att arbetsmaterial läckte ut häromveckan. Det innehöll förslag på att kraftigt skära ner på verksamheterna på Kullbergska sjukhuset. Men några dagar senare tog sjukvårdschefen Jörgen Striem tillbaka alltsammans i ett pressmeddelande:

– Jag kommer inte att lägga förslag till politikerna att stänga kirurg- ortopedi- eller kvinnoklinikens mottagningar.

Man kan utgå från att Striem inte agerar på eget bevåg utan att ha fått signaler från de folkvalda. Det betyder att det åter har brustit i politiskt mod. Inte heller denna gång vågar en styrande majoritet förutsättningslöst diskutera en större omorganisation av vården på länets sjukhus. Återstår alltså de snabba sparpaketen, där vården med jämna mellanrum trycker på bromsen.

Och här finns en aspekt till. Sverige står inför en ny regionindelning. Det finns i dag tre regioner: Halland, Skåne och Västra Götaland. 2015 tänks resterande 17 landsting vara organiserade i betydligt färre storregioner. Diskussionen i Sörmland har hittills mest handlat om geografiska gränsdragningar, om vem som ska vara med vem. Men även förmågan att sköta vårdens ekonomi och organisation borde finnas med i bilden. I de nya storregionerna kommer kraven på effektivisering och samordning bli än starkare än i dag. Det är dags för sörmländska vårdpolitiker att agera utifrån detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa