Lundgren har gått vilse

Har Strängnäs invaderats av giriga riskkapitalister som skövlar och exploaterar skolvärlden, och med kortsiktig vinstmaximering och företagens tillväxt för ögonen eldar på betygsinflationen? Den som läste Fredrik Lundgrens (FP) inlägg i gårdagens tidning skulle kunna tro det.

28 juni 2011 20:41

Ordförande i Strängnäs barn- och utbildningsnämnd säger att han börjat ifrågasätta om företag som delar ut vinst till ägarna ska få driva skolor. Inför ett slutgiltigt ställningstagande har han ställt en rad frågor till ett antal stora skolkoncerner – oklart vilka. Han har inte fått något svar och upprepar därför frågorna i tidningen. Till exempel den här: ”Är det lämpligt att riskkapitalbolag ägnar sig åt det kanske viktigaste och mest långsiktiga ett samhälle kan ägna sig åt – utbildning?” Eller denna: ”Kan det någon gång finnas en konflikt mellan vad som är bra för värdetillväxten i företaget och vad som är bäst för elevernas behov av en bra utbildning?”

Det är inga egentliga frågor utan insinuanta påståenden.

Kommunpolitiker får förstås, precis som alla andra, ha åsikter om allt mellan himmel och jord. Och Lundgren må grubbla över vilka organisationsformer han finner lämpliga att axla huvudmannaskapet i skolvärlden. Men grubbla är också allt han får göra i egenskap av politiker.

Huruvida riskkapitalister får äga skolföretag är en fråga för riksdag och regering, inte för kommunerna. Ställd inför frågan om nya friskoletableringar i Strängnäs tvingas Lundgren därmed bortse från driftsform och se till behov och kvalitet.

Den problematiska situationen i Strängnäs skolor och förskolor, med allt färre lärare och större upplevd otrygghet, kan inte heller härledas till riskkapitalbolag, eller stora skolkoncerner som bryr sig mer om vinst än om undervisning.

Så finns det en del att säga om Lundgrens tajming med inlägget. Förra veckan antog fullmäktige nästa års preliminära budget. Där fanns inga särskilda satsningar på skolan eller skolbarnomsorgen. Däremot gjordes en kraftig förstärkning av anslaget till kommunstyrelsen, bland annat för satsningar på kollektivtrafik. Det vore intressant att veta hur den politiska majoriteten tänker kring denna prioritering, eller berätta något om sina idéer för hur Strängnäs skolor ska prestera bättre och bli tryggare.

Men när det ansvariga kommunalrådet tar debattarenan i anspråk rör han sig en bra bit bort från den verksamhet han ansvarar för, förhåller sig till problem som inte finns i Strängnäs och använder därtill halvsocialistisk retorik.

Fredrik Lundgren tycks ha gått vilse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa