Alliansen bör tagga ner

Eskilstunas borgerliga har rutit till. Det tyder på att oppositionen lever. Men denna gång är den fel ute. Det planerade arrangemanget för nya stadshotellet borde inte orsaka sådana vredesutbrott. Varken kritiken mot kommunens kostnad eller anklagelsen om omoraliskt gynnande av vissa näringsidkare håller.

7 september 2011 06:51

Problemet först: Ruinen efter gamla Statt förfular stadsbilden och är, även med en vepa, en ständig påminnelse om Eskilstunas sämsta sida. Hur många Eskilstunabor har inte känt olust och skam när de förklarat för gäster utifrån varför byggnaden ser ut som den gör?

Sedan brandattentatet har antalet konferensplatser minskat väsentligt i Eskilstuna. Näringsidkare har gått miste om värdefulla inkomster från besöksnäringen. Ett nytt Statt är ur det perspektivet särskilt viktigt eftersom kommunen sannolikt inte orkar medfinansiera en ny stor konferensanläggning under den närmaste tiden. Mycket annat måste byggas samtidigt.

Symboliken i att hotellet återuppstår är också stark. Eskilstunaborna får tillbaka sitt Statt som kommer att stå på samma plats som förr. Den signalen är viktig för Eskilstunas självkänsla och ett tungt argument för att på tomten bygga just ett hotell och inte något annat.

En hotellösning på ruinproblemet måste alltså ses som en av de absolut viktigaste frågorna vad gäller Eskilstunas gestaltning. Det handlar då inte bara om stadens estetik och näring utan om något betydligt djupare. Och det är hög tid. Ruinen har stått där i två och ett halvt år.

I ett sådant läge behöver kommunen vara aktiv. På vilket sätt och till vilken kostnad bör förstås diskuteras, men titta på detta upplägg: Kommunens tjänstemän har fått uppdrag att skriva ett avtal med den nya hotelloperatören som får kosta maximalt två miljoner kronor per år.

Eskilstuna kommun är den i särklass största arbetsgivaren på orten och lider liksom andra stora organisationer av brist på konferenslokaler av hög kvalitet. Det förefaller därför naturligt att kommunen söker efter lösningar med en tilltänkt ny hotellägare i staden.

Oppositionen säger nu att två miljoner betyder hyra av konferenstid motsvarande fyra dagar i månaden, när kommunen i själva verket bara behöver hälften av detta. Behov är förstås ett tänjbart begrepp, men låt gå för oppositionens tolkning. Den politiska striden förs alltså om en miljon kronor. Det är tillåtet, men när allt kommer omkring är detta a) en förhållandevis liten summa jämfört med vad den ger, b) en förhandlingsmarginal, inte ett färdigt avtalsförslag och c) en fråga om en god eller något sämre affär för kommunen – inte om ideologi.

Politik handlar i mycket om tajming och taktkänsla. Och Eskilstunaalliansens är just nu usel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa