Det var dags att gå

Karin Welin fick vara landstingsdirektör i två och ett halvt år. I går fick hon i praktiken sparken. När röken väl hade skingrats efter den kinapuffen lär få ha varit förvånade.

4 oktober 2011 06:31

För även om landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) försäkrar att avsättningen inte har att göra med det som varit, är det förflutna i högsta grad med i bilden.

Det finns till och med i det pressmeddelande som bär Kullgrens namn, även om det är oppositionsrådet Magnus Leivik (M) som lägger ut texten. ”Karin Welin har gjort ett värdefullt arbete för landstinget, men för att möta morgondagens utmaningar och återupprätta förtroende för landstinget krävs ett förnyat ledarskap”, konstaterar Leivik (vår kursivering). Kullgren nöjer sig med att säga att majoriteten och Welin ”har olika uppfattning om hur landstinget ska komma vidare i sin förnyelseprocess”.

Det kan förstås finnas för allmänheten okända åsiktsskillnader mellan politikerna och Welin i synen på landstingets framtid. Samtidigt har såväl majoritet som opposition (delvis olika) skäl till missnöje med det som landstingsdirektören redan har gjort och som har synts offentligt.

Welin hade en roll under landstingets desinformationskampanj om arvodesaffären. Hon angrep tillsammans med Åsa Kullgren Södermanlands Nyheter och kritiserade Moderaterna, och gick därmed in i en partipolitisk roll. Welin stoppade inte informationschef Anna Jerdéns excesser utan tvärtom stödde hennes val att anlita PR-konsulten Paul Ronge för smutskastning av Nyköpingstidningen. Med sitt offentliga tigande gav Welin sedan bifall till informationschefens beslut att förstöra all dokumentation kring uppdraget. (Jerdén har nu också lämnat landstinget.)

Det är till stor del dessa turer – men förstås även arvodesskandalen som sådan och misstankarna mot Karin Welin för tjänstefel – som döljer sig bakom Magnus Leiviks tal om ett skadat förtroende för landstinget.

Welin har även ett ansvar för att de överdrivet generösa chefsvillkoren blev kända för politikerna först med tidningens avslöjande samt för att landstinget inte har kontroll över vårdens kostnader. Här har den politiska majoriteten ett intresse i att, utan att säga det öppet, peka ut landstingsdirektören och därmed tona ner det egna ansvaret.

Brister i Welins chefskap, politiska egenintressen och behov av nystart var alltså faktorer som sammanföll och ledde till landstingsdirektörens avgång.

Gott så. Men det finns även något att säga om tillvägagångssättet. Magnus Leivik har fört samtal med Kullgren under en tid. De övriga oppositionspartierna informerades när Welins öde var avgjort. Det förhindrade inte pressmeddelandets formulering att ”en enig majoritet och opposition i Landstinget Sörmland har i -dag kommit fram till att…”. Centerns gruppledare Mattias Claesson spekulerar i dagens tidning om de exakta skälen till Welins entledigande. Det formella beslutet fattas av landstingsstyrelsen först på fredag.

Visst, offentliggörandet kunde kanske inte vänta fyra dagar till. Inget parti har invänt mot beslutet. Karin Welin har behandlas väl. Men det hela kunde ha skötts demokratiskt lite bättre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa