Dynamik kräver mod

Lördagskrönikan på ledarsidan hade rubriken ”Fixarna i Strängnäs”. Den handlade om turerna kring de uppmärksammade konsultuppdragen i Strängnäs kommun.

16 november 2011 06:21

Låt oss vara tydliga med en sak: Vi är inga fixare. Däremot drivs både den politiska majoriteten och kommunens förvaltning av en stark vilja att även kunna hantera snabbt uppkomna situationer och driva utvecklingen framåt.

Vi tar det fulla ansvaret för vad som hänt och vi lär av de misstag som begåtts. Nu tar vi och kommunförvaltningen tag i det som blivit fel och fortsätter att utveckla metoder att hantera ”snabba puckar” inom ramen för lagen om offentlig upphandling.

Samtidigt vill vi poängtera att vi inte kommer att släppa rodret för en sekund, och vi kommer inte att tappa fart i utvecklingen av Strängnäs kommun.

Förvaltning och myndighetsutövning är kommunens huvuduppdrag. Men utvecklingsfrågor är väl så viktiga för en kommun, inte minst en tillväxtkommun av Strängnäs kaliber.

Under de senaste två åren har Strängnäs kommun tagit ett rejält grepp om näringslivsfrågorna. Vi arbetar med att stärka det politiska ledarskapet. Vi har stärkt och tydliggjort styrprocesserna. Vi har skapat helt nya förutsättningar för att arbeta med hållbarhet. Förvaltningen har påbörjat ett gediget värdegrundsarbete och håller nu på att införa Lean på bred front i organisationen. För att nämna de tydligaste exemplen.

Strängnäs kommun har kort sagt tagit sig an en lång rad framtidsfrågor på kort tid. Det är vi stolta över. Men absolut inte nöjda.

När något går fel, som i fallet med konsultuppdragen, blir omvärldens dom hård.

Men det värsta som kan hända är att en rädsla och överdriven försiktighet smyger sig in i organisationen. Vi vill till varje pris undvika att en kultur skapas, där rädslan för att göra fel är större än modet och viljan att förändra och utveckla.

Den fällan har Strängnäs fastnat i förut. Det ska inte få hända igen. Strängnäs kommuns anställda och dess ledning har vårt fulla förtroende och ska gå till jobbet och känna en stolthet över det samhällsuppdrag de utför.

Jens Persson (C)
Kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs

SVAR: Tack för svaret, men om ”vi” ska vara tydliga, låt oss vara det fullt ut: Det är inte kommunförvaltningen som har gjort fel här. Ingen skugga ska falla på de tjänstemän som har skött sitt jobb och förgäves försökt få sina överordnade att lyssna. Kommunorganisationen behöver inte i detta sammanhang undervisas om rädslor som påstås kunna smyga in.

Ansvaret för felen ligger hos kommunchef Peter Lundberg och framför allt hos Jens Persson, ingen annan.

Alex Voronov

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa