Folkomröstning fel väg

I torsdags överlämnade en grupp föräldrar 3000 namnunderskrifter till barn- och utbildningsnämndens ordförande i Strängnäs, Fredrik Lundgren (FP). De begärde en folkomröstning om organisationen av skolorna i Strängnäs. Politikerna i majoriteten borde ha kunnat förutse detta. En sämre hantering av en fråga som engagerar ett stort antal medborgare får man leta efter. Men en folkomröstning skapar fler knutar än den löser.

29 november 2011 06:11

Omorganisationen går ut på att Karinslundskolan och Paulinska ska ta emot fler och yngre elever medan Finningeskolan, Vasaskolan och Tosteröskolan blir lågstadieskolor, så kallade F-3. Det innebär till exempel att eleverna i årskurs fyra och fem på Finningeskolan får betydligt längre resväg och måste gå på mycket större skolor.

Den styrande majoriteten har arbetat med omorganisationen i över ett år och kommit fram till ett slags stordriftslösning. Lundgren är säker på att den ska ge mer pengar till lärare. Men många föräldrar är i stället mer intresserade av att deras barn får gå på mindre skolor, nära hemmet. Vilket som i längden är bäst kan diskuteras. Klart är dock att föräldrarna under resans gång mot beslut aldrig fick möjlighet att uttrycka sina åsikter. De ställdes i princip inför fullbordat faktum i början av hösten.

Många är upprörda och en grupp föräldrar har därför samlat in tillräckligt många namnunderskrifter för att tvinga kommunfullmäktige att i enlighet med kommunallagen ta ställning till om en folkomröstning ska hållas. Gruppens förslag är att årskurserna F-6 och 7-9 ska organiseras i skilda enheter.

Men frågan är vad man ska göra med resultatet av en sådan folkomröstning. Om fullmäktige skulle välja att följa resultatet av folkomröstningen – hur länge ska det anses vägledande för skolpolitiken i Strängnäs? Och hur ska de rösta som inte tycker att någotdera av alternativen är riktigt bra?

Organisationen av skolan är ingen enkel ja-eller-nej-fråga. Pedagogiska perspektiv ska vägas mot ekonomiska överväganden och mot föräldrars, lärares och elevers önskemål. Det är de förtroendevaldas ansvar att väga samman alla delar och ta ansvar för helheten.

Därför är det obegripligt att Moderaterna säger sig vara beredda att stödja kravet på folkomröstning. Det är inte vad som behövs för att ge elever och personal arbetsro. Den kan inte att svara på frågan om hur pengarna används på bästa sätt när storleken på årskullarna varierar mellan olika år.

Majoriteten förtjänar hård kritik för sitt sätt att hantera omorganisationen. Men Moderaterna och den övriga oppositionen bör inte medverka till att ytterligare försvåra en framtida ändamålsenlig organisering av skolorna i Strängnäs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!