Asks och Bodströms departement – en risk för det fria ordet

3 december 2011 08:10

Tidigare fanns en samsyn mellan riksdag, regering och press om att slå vakt om den svenska tryckfriheten, och se till att den inte urholkades. I dag finns inte den samsynen längre, i vart fall inte vad gäller justitiedepartementet. Om detta skriver Sveriges Radios VD Mats Svegfors – tidigare bland annat chefredaktör på Svenska Dagbladet (Ob.M) och statssekreterare (M) – i Dagens Nyheter. Han har sällskap i kritiken av flera andra företrädare för etermedier och tidningsutgivare.

Dessvärre är Svegfors med fleras iakttagelse riktig. Den stora frågan är givetvis direktiven och ordförandevalet för den nu pågående utredning som ska ompröva grundlagsskyddet för det fria ordet. Såväl direktiven som ordförandens klara ambition att ersätta Tryckfrihetsförordningen med något annat är tydliga tecken på det som Svegfors och hans medförfattare tar upp i Dagens Nyheter.

Det pågående arbetet på en proposition om att kriminalisera fotografering i ett antal situationer är ett annat exempel de tar upp. Det handlar delvis om att förbjuda ovälkommen fotografering i omklädningsrum, på toaletter och in i bostäder från utsidan. Här behövs verkligen en lagskärpning. Men det gäller att se upp så att ett bredare förbud mot otillåten fotografering inte blir ett vapen som kan användas mot nyhetsrapportering och annan granskning som ska ha tryckfrihetens skydd.

Utredningsbetänkandet som nu bearbetas kunde varit värre, de som gjort förslaget har på några punkter försökt undvika att regler ska kunna missbrukas för att begränsa nyhetsförmedlingen. Men det finns ett par allvarliga brister som behöver rättas till. Vid dramatiska nyhetshändelser där människor skadas kan både TV-reportrar, pressfotografer och enskilda personer som tar bilder för att lämna dem till pressen drabbas av straff, enligt förslaget. Avgörandet om en bild med blod och förödelse ska kunna publiceras tas ifrån utgivaren, och med straffansvar hindras både allmänhet och yrkesfotografer från att dokumentera sådant som kan ha mycket stort nyhetsvärde.

Hade det varit för ett par årtionden sedan kunde man ha varit ganska trygg i förvissingen att justitiedepartementet skulle uppfatta problemet och gå in för att skydda det fria ordet och bildjournalistiken och ändå lösa den fråga som är huvudsyftet med propositionen. Men under justitieministrarna Bodström (S) och Ask (M) har attityden förändrats. Numera måste man vara orolig så snart justitiedepartementet kommer i närheten av ett ärende där det fria ordets villkor berörs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa