På upphällningen

20 december 2011 06:05

Jens Persson (C), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, har med berått mod brutit mot lagen vid anlitande av konsult. När han ertappades ljög han om sin inblandning. I stället försökte Persson placera ansvaret på just de kommuntjänstemän som uppmanade honom att göra rätt, men som han ignorerade. Att Persson mitt under intervjun erkände berodde enbart på att tidningen hade bevisen.

Politiker ska inte ljuga och inte vältra över ansvaret på oskyldiga. Jens Perssons piruett kunde därför vara skäl nog för avgång från posten som ordförande i kommunstyrelsen.

Den politiska verkligheten har dock sin egen logik. Perssons koalitionskamrater uttryckte förtroende för honom. Alltså satt han kvar.

Men det slutade inte där. I stället för att utan omsvep framhålla sitt personliga ansvar för det inträffade – göra en helpudel, som det heter – har Persson fortsatt slingra sig och slira på sanningen.

Han har låtit påskina att hans beslut att göra Peter Lundberg till kommunchef på konsultbasis var ett sätt att hantera en snabbt uppkommen situation. En sådan situation förelåg på hösten 2009, när förre kommunchefen Jan Heimdahl hastigt fick gå.

Men en tidsbegränsad anställning var knappast tekniskt svårare. Ett år senare, när Lundbergs avtal skulle förlängas och han förblev konsult, fanns det ingen snabbt uppkommen situation överhuvudtaget.

I intervjun i lördagens Strengnäs Tidning menar Persson att han delar ansvaret med hela kommunstyrelsen som också har fått kritik av kommunrevisionen.
– Jag är väl den enda som har trätt fram och talat om att det här är fel […] Jag ser fram emot att andra också ska göra det.

Även här slarvar Persson med sanningen. Som framgår av den tidigare genomgången har Jens Persson inte alls ”trätt fram”. Han har av tidningen släpats fram sprattlande.

Det är riktigt att kommunrevisionen kritiserar hela kommunstyrelsen, men det är bara Persson själv som direkt kan bindas till lagbrotten. Hans eget ansvar finns svart på vitt. Det är han som har fattat besluten. Det är han som i skriftlig form informerats om lagen men struntat i den.

Uppgifter om vad kommunstyrelsens övriga ledamöter visste om konsultuppdraget finns bara i form av uttalanden. Ord står mot ord, skriver kommunrevisionen. Så sant. Men, för det första väger Jens Perssons ord fjäderlätt i dagsläget. För det andra handlar ord mot ord inte om hans eget ansvar. Det är bevisat bortom tvivel. För det tredje består den övriga kommunstyrelsens ansvar på sin höjd i tyst medgivande. Kommunstyrelsens ordförandes är ojämförligt större.

Jens Perssons politiska förtroendekapital är på upphällningen. Det är dags att hans parti- och koalitionskamrater inser det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa