Lundberg städar upp

2 januari 2012 06:05

En kvinnlig topptjänsteman i Strängnäs kommun ville göra rätt. Kommunens starka män, den högsta politikern och kommunchefen, valde att göra fel. Hon ville följa lagen, kommunens regler och värdegrund. De två männen struntade i dem. Konsekvens: de som gjorde fel sitter tryggt i sina säten, hon kastas ut.

Det handlar om numera före detta biträdande kommunchef och chef för kommunledningskontoret Kristina Zetterström, kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) och kommunchef Peter Lundberg. I bakgrunden finns konsultskandalen.

Den kommunala omorganisationen och Zetterströms sorti ur kommunen kan säkert förklaras med många vackra ord. Men de kan inte dölja det som syns utåt. Och det är inte vackert.

I en intervju i lördagens Strengnäs Tidning ger kommunchef Peter Lundberg sin bild: Kommunledningskontoret avskaffas för att minska byråkratin. Eftersom Lundbergs från årsskiftet är anställd i stället för att vara konsult, behövs ingen biträdande kommunchef.

Det är inte helt lätt att förstå. Standardförklaringen till att Lundberg arbetade som konsult utan att anställas har hittills varit just enkelhet. Men för att denna enkla konsultvariant skulle fungera var Lundberg alltså tvungen att skapa en som det nu heter onödigt byråkratisk och oflexibel organisationsmodell.

Förändringen har nu genomförts i expressfart. Processen inleddes i mitten av december och den nya organisationen gäller från och med i dag. Även det är anmärkningsvärt.
När allt kommer omkring kan inte Peter Lundberg och Jens Persson vara omedvetna om vilken signal undanfösningen av Kristina Zetterström sänder till kommunens organisation.

Det var hon som i december 2010 skrev ett skarpt formulerat brev till Jens Persson, där problemen med den valda konsultlösningen för Lundberg listades. Vid ett annat tillfälle avfärdade hon helt riktigt ett förslag på en konsultupphandling (Krister Jönsson) som ”inte seriös”, eftersom den stred mot lagen, trots att den dessförinnan hade förankrats hos kommunchefen.

I den nya organisationen har denna tjänsteman, som visat prov på professionalism och integritet, ingen plats. Den chefsposition från vilken tjänstemannen kunnat agera med auktoritet försvinner. Samtidigt centraliseras än mer av makten till den kommunchef som i konsulthistorien har uppträtt inkompetent och ansvarslöst.

Strängnäs kommun har en historia av chefsflykt. Nu tillförs ytterligare en dimension till detta. En bra Strängnäschef är en som vet sin plats och inte ifrågasätter de starka männen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa