Jansson över gränsen

Många har starka åsikter på medieföretagens artikelkommentarer. Bör man få skriva under signatur? Får man vara anonym gentemot redaktionen? Hur yvig får man vara? Hur hårt får man gå åt offentliga personer?

26 januari 2012 06:02

Alla dessa regler och gränsdragningar bör diskuteras, ständigt. Och det är fullt naturligt och välgörande att den som anser sig vara utsatt för oacceptabla angrepp i webbkommentarer meddelar det till redaktionen, i direkt kontakt eller offentligt.

Det händer att vi begår misstag, att kommentarer som inte borde ha passerat filtret ändå gör det och tillåts ligga ute för länge. I andra fall kan vi tvärtom ha lagt tröskeln för högt. I ytterligare andra fall råder det skilda åsikter mellan redaktionen och läsaren om var gränsen ska gå. Det är just därför som samtal om frågan behövs.

Det som kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), har gjort i veckan går dock långt utöver ett påpekande av en felaktighet och uppmaning till en diskussion. I inlägg på sin blogg (jimmyjansson.wordpress.com) anklagar han, med utgångspunkt från webbkommentarer och förment som frågor till chefredaktören, Eskilstuna-Kuriren för snart sagt all ondska som drabbar honom personligen, folkvalda generellt och Eskilstuna.

Jansson tillskriver Eskilstuna-Kuriren avsikten att knäcka honom psykiskt, vilket anses bottna i någon sorts politisk agenda hos tidningen. Han sammankopplar även EK med grov organiserad brottslighet, som via nätkommentarer ges möjlighet att skriva vad som helst om honom.

Några citat från kommunalrådet:

”Ingen pallar att läsa saker om sig själv som är elaka och osanna och som dessutom inte går att försvara sig mot. Det bryter ner dig. Du krossas mentalt. Så är det. Och jag tror att tidningen är mycket medveten om det. Därför finns de där. Inga andra sakliga skäl går att finna. Det är ett sätt att bedriva politik. Smutsigt men ganska effektivt.”

”Finns det en eller flera personer som arbetar på tidningen som har en anledning till att släppa fram dessa kommentarer eller är det i enlighet med tidningens policy?”

”Tidningen mobiliserar ett hat.” (Redaktionens kursivering.)

Det dröjde länge innan Jansson redovisade exakt vilka läsarkommentarer han reagerade på. Han hittade tre, varav en går klart över gränsen. Det var ett misstag som nu har rättats till. Kommentaren togs bort, plus en till som låg i gränslandet.

Men hur är det då med Jimmy Janssons förmåga att hålla sig på rätt sida om anständighetens gräns? Som synes sisådär. Hans svepande anklagelser, konspirationsteorier och brist på självkontroll ger honom närmast en likhet med de haverister som på diverse nätforum vevar mot ”etablissemanget”.

Om Jimmy Jansson faktiskt tror på det han skriver, lever han i en otäck tankevärld som inte gör hans politiska gärning gott. Om han däremot inte tror på sina anklagelser, utan kastar ut dem i jakt på argumentationspoäng, är han bara djupt ohederlig. Det finns skäl att vara bekymrad för Eskilstuna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa