Kliniken som trollades bort

I tisdags uppmärksammade vi stängningen av alkoholpolikliniken i Strängnäs. Sedan dess har det hänt en del. Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Kristdemokraternas gruppledare i landstinget och ledamot i Strängnäs socialnämnd, har reagerat. I torsdagens Strengnäs Tidning säger hon att det saknas politiskt beslut i landstinget att lägga ner kliniken.

28 januari 2012 06:10

Divisionschef Hans Tanghöj menar dock att kliniken, som var ett samarbete mellan landstinget och kommunen, kom till på tjänstemannanivå och inte kräver politiskt beslut för att avslutas.

Frågan har dock hanterats politiskt, dock utan att politikerna tycks ha sett den här konsekvensen. I den regelbok för bedrivande av primärvård i Sörmland som beslutades av landstingsstyrelsen i juni 2009 saknas uppdraget att bedriva alkoholpoliklinik i Strängnäs.

Verksamheten betalades tidigare ur budgeten för den landstingsdrivna vårdcentralen i Strängnäs. Med Hälsoval Sörmland tillkom ytterligare två vårdcentraler i Strängnäs stad.

Vem som skulle ansvara för alkoholpoliklinikens besökare blev plötsligt oklart, enligt frågeställningen ”Varför ska vi ta hand om patienter som är listade hos er?”.

Hur har det kunnat bli så? En förklaring är att ingen tänkte på hur alkoholpolikliniken skulle fortleva förrän omorganisationen hade kommit för långt. En annan möjlig förklaring är att landstingstjänstemännen inför utsikten att ”förlora” patienter till de nya vårdcentralerna såg till att göra sig av med alla kostnader som det gick att komma undan. Politikerna såg i sin tur inte denna lilla verksamhet i den stora förändringen.

Under alla omständigheter har ärendet hanterats bakvänt. Först borde man ha gjort en genomgång av verksamheter, låtit politiker ta ställning till dem för att först därefter besluta om fortsättningen. Nu har polikliniken bara trollats bort utan att någon i klartext säger att det var rätt.

Landstinget kan dock fortfarande ordna upp det. Polikliniken var en bruttokostnad för vården på 250 000 kronor per år. Nettovinsten, även den ekonomiska, av att via denna verksamhet hjälpa alkoholister att bryta med sitt missbruk är mångfalt större.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa