Kaserngårdsanda

1 februari 2012 06:07

I måndags begärde tidningen ut en offentlig handling från Strängnäs kommun. Det är Powerpoint-bilder från en presentation från Ledarforum – en utbildningsdag med 70-80 av kommunens chefer som ägde rum 20 januari.

Hela materialet består av 30 sidor. Strengnäs Tidning fick fem. Det är inte första gången sådant inträffar. Vid flera tillfällen har tidningens medarbetare fått ofullständiga, icke sekretessbelagda handlingar, och tvingats be om kompletteringar. Den metoden fungerar förstås – förutsatt att journalisten vet att det material som lämnats ut är ofullständigt, att det finns något ytterligare att fråga efter.

Denna slutenhet och misshandel av offentlighetsprincipen gör det svårare för oss att berätta för kommuninvånarna det som de har rätt att veta.

Vad finns det då på de sidor som de ansvariga i Strängnäs kommun inte anser att tidningen behöver läsa? Via andra kanaler har Strengnäs Tidning fått tag i hela materialet (länkar till dokumenten finns till höger). Det mesta är okontroversiellt: ledarskapsfrågor med genomgång av bland annat arbetet med Lean och Ständiga förbättringar.

Men så finns där även en mer, så att säga, laddad del. En punkt under genomgången kallas Mediebilden. Det är inte vilken mediebild som helst utan en bild av kommunchef Peter Lundberg som påstås ha målats upp av denna ledarsida. Problemet illustrerades med tre uppkopierade ledarartiklar varpå en diskussion följde.

Det hela presenterades så här i Powerpoint-presentationen: ”Upprinnelsen till artiklarna i massmedia. - Felaktigt köp av konsulttjänst som tf näringslivschef. - Omorganisation i syfte att tydliggöra kärnverksamheternas respektive stödfunktionernas roller. Kommunledningskontoret upphör.”

Vidare: ”Diskutera. - Finns det oklarheter och funderingar kring Peters agerande och artiklarna i massmedia? - Händelsefråga: När du som chef kliver in i enhetens personalrum avbryts det pågående samtalet abrupt. Du hinner dock uppfatta att samtalet handlar om de senaste skriverierna om kommunchefen och förs i en mycket raljerande ton. Vad gör du?”

Vad den där enhetschefen gör i det läget är förstås en intressant fråga. Men hela upplägget är problematiskt. Här finns mediebilden med stor bokstav av Strängnäs kommun. Denna mediebild påstås handla uteslutande om kommunchefen. Först avkrävs chefsgruppen lojalitetsförklaring förklädd i en fråga om det finns några oklarheter. Sedan riktas en uppmaning till cheferna, kamouflerad som en diskussion, att förankra den rätta bilden i organisationen. Kommunchefens bild.

En lagom dos kaserngård i kommunal miljö.

Powerpointbilderna innehåller även en annan intressant uppgift. Bara 46 procent av kommunens medarbetare sägs ha förtroende för kommunledningen. Målet är att öka andelen till 55 procent i år. Det kanske går – bland annat med lite större respekt för lagar och med en lite mindre självupptagen kommunchef.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa